ADEP Modelleme Çalışmasında İkinci Gün

25 Ocak 2018

İlim Yayma Cemiyeti hocalarına, YEKDER aracılığı ile Ailede Din Eğitimi Programımızın (ADEP) ilk modellemesi gerçekleştirildi. İki gün süren eğitimlerin ikinci günü planlanan şekilde tamamlandı. Derslerde anlatılan bilgilerin ışığında hazırlanan sorular katılımcılara dağıtıldı. Atölye saatlerinde sorular, katılımcıların eğitmen olması şekliyle cevaplandırıldı. Eğitimin ikinci günü anket ve yorumlamalar yapılarak bitirildi.