Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) 3. Hafta Eğitimleri Tamamlandı

25 Ekim 2021

Yetişkin Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde devam eden Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) 2021 Güz dönemi seminerleri, yeni uygulaması ile hem çevrimiçi hem de yüz yüze olarak gerçekleştiriliyor.


Çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimleri, iman gelişimleri ve ibadet tasavvurları, ahlaki değer kazanımları gibi konuların ele alındığı seminerlerde “Ebeveyn Tutumları ve İletişim”, “Çocukların İman Gelişimini Nasıl Destekleyebiliriz?”, “Çocukların İbadete Teşviki ve İbadet Alışkanlığının Kazandırılması” başlıkları sunuldu.


“Anne-babalar çocuklarına koşulsuz sevgi vermelidir.”


Öğr. Üyesi Elif Konar Özkan, “Ebeveyn Tutumları ve İletişim” başlıklı seminerinde ebeveyn tutumlarını karşılaşılan örneklerle izah etti. Sunumunda ebeveyn tutumlarının sahip oldukları farkındalıkla şekillendiğini aktaran Özkan, “Evlat bir imtihan vesilesi olarak veriliyor. Ebeveynlerin çocuklarını beğenmeme durumu olamaz. Zaten onu başka bir çocukla da değiştiremez. Anne-babanın gelişimi adına da en uygun olanı kendisine verilen evlat emanetini iyi tanıyıp ona göre davranışlarını düzenleyebilmektir.” dedi.


“Çocuğun ebeveyni ile kurduğu ilişki, Allah ile kurduğu ilişkiyle de benzerlik gösteriyor.”


Doç. Dr. Ayhan Öz, “Çocukların İman Gelişimini Nasıl Destekleyebiliriz?” başlıklı sunumunda çocukların gelişim dönemlerine ait inanç süreçlerinin aşamalarını anlattı. Ebeveynle güvenli bağlanmanın Allah’a imanda önemli bir nokta olduğunu ifade eden Öz, “Hepimiz dünyada Allahla bir ilişki kuruyoruz, bu ilişkinin korkuyla değil güvenle olması gerekiyor. Çok ödül de bir cezadır, bunu da unutmamak gerekir. Çünkü ödülün kendisi bir amaç haline gelir böyle olunca. Çocuğa dini bilgeler verirken çok baskıcı, otoriter tavrın etkisi bir hayli sarsıcı olabiliyor. Ne söylediğimizden çok nasıl söylediğimiz önem kazanıyor.” dedi.


“İbadet, inancın davranışa yansımasıdır.”


“Çocukların İbadete Teşviki ve İbadet Alışkanlığının Kazandırılması” başlıklı seminerinde Dr. Esra İleri Türk, çocukların zihninde ibadetlere dair güzel anılar bırakmanın önemine vurgu yaptı. İleri Türk, sunumunda “Bir davranışı edinme noktasında biz yetişkinler dahi oldukça zorlanabilmekteyiz. Çocukların zorlanması da doğal karşılanmalıdır. Bir davranışı veya ibadeti kazandırmak sabır, hoşgörü ve şefkat gerektirmektedir.” dedi.