Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) Almanya’da Modellendi

28 Aralık 2020

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde; Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça öncülüğünde sürdürülen, ebeveynleri çocuklarının dini gelişimini desteklemek konusunda yetkinleştirmek üzere hazırlanan Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP), çalışmalarına farklı bölgeleri de ekleyerek büyüyor. 


YEKDER, TDV KAGEM ve Köln Din Hizmetleri Ataşeliği işbirliği ile dijital platfromda düzenlenen ADEP, Almanya’da görev yapan 31 din görevlisi modelleme çalışmasına katıldı. Sekiz gün süren eğitim programında aday eğitimciler, Almanya’daki ailelerin sosyal, kültürel ve psikolojik durumu hakkında analiz etme ve çözüm üretme bakış açısını kazandı.


ADEP-Köln modelleme çalışması bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere revize edildi


Program açılışında paydaş kurumları temsilen YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür, TDV KAGEM İstanbul Şube Başkanı Ayşenur Kapusuz, Köln Dini Danışma Kurulu Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, selamlama konuşmalarıyla dilek ve temennilerini dile getirdi. 


Açılış konuşmalarının ardından Doç. Dr. Yusuf Alpaydın, programın hazırlanmasına vesile olan araştırmanın bulguları hakkında bilgiler vererek programın felsefesini ve dayandığı temelleri anlattı. ADEP seminerlerine öncülük eden Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, aday eğitimcilere programda yer alan seminerleri genel çerçevede tanıttı. 


Modelleme Çalışması başlamadan önce Emrullah Köksal’ın saha tecrübesi ile Almanya’daki aileler hakkında bilgi edinen ADEP Eğitimcileri, seminer içeriklerini bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere revize etti. 


ADEP Eğitici Eğitimleri kapsamında gerçekleştirilen seminerlerde Zeynep Sadıkoğlu, aile kurumunun toplumsal değişimlerle birlikte geçirdiği evreleri; Dr. Tuba Hacer Korkmaz, insanın yaşam evreleri çerçevesinde fıkhî boyutlarıyla “mükellefiyet” ve “eğitim” kavramlarını; Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer, Batı’nın “insan”a yüklediği anlam ve değeri; Doç. Dr. Ayhan Öz, modern toplumda “Müslüman şahsiyet” konusunu; Dr. Emine Keskiner, “İslam eğitimi” kavramının kapsam ve niteliğini; Dr. Muhammet Öztabak ise postmodern dünyanın insan psikolojisine etkilerini anlattı. 


ADEP Eğitici Eğitimlerinin ardından Dr. Emine Keskiner, Uzm. Psk. Esra Albayrak, Öğr. Gör. Elif Konar Özkan, Din Eğt. Uzm. Saliha Kızılkaya, Doç. Dr. Ayhan Öz, Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça, Kevser Şenel Yılmaz, Din Eğt. Uzm. Emine Tuğba Demirci, Doç. Dr. Bilal Yorulmaz ve Ayşe Öztürk’ün sunumlarıyla ADEP seminerleri gerçekleştirildi. 


Modelleme Çalışmasının sonunda aday eğitimcilerin genel değerlendirmeleri alınarak Almanya’da modellenecek olan ADEP seminerlerinin takvimi konuşuldu.