Alternatif Öğretim Teknikleri: Öğretmen Atölyeleri Tamamlandı!

15 Mayıs 2019

Eğitici Eğitimleri komisyonu tarafından öğretmenlerimizin akademik kariyerlerinin zenginleştirilmesi, eğitim öğretim çalışmalarında ihtiyaç duydukları noktalarda destek sağlanması amacıyla düzenlenen Öğretmen Atölyeleri, 2019 Bahar Dönemi Nisan ayında yapılan dört atölye ile gerçekleştirildi.


Atölyelerin ilki olan “Orff Yaklaşımıyla Müzik- Hareket Eğitimi Atölyesi” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Esra Ağyar Elbistanlı liderliğinde 6 Nisan 2019 Cumartesi günü dernek merkezinde yapıldı. Atölyede Carll Orff’un müzik, drama, konuşma ve hareket temelleri üzerine kurduğu Orff Öğretim Tekniği anlatıldı. Müzik, konuşma ve ritmin insanın kendini ifade etme araçları olduğu belirtilirken Orff enstrümanları ile yapılan ritim ve hareket çalışmasıyla katılımcılara eğitimde müziği kullanabilme ve ritme uygun esere eşlik etme kazanımı sağlandı. Atölye katılımcıların kendi oluşturdukları ritmik şarkıları söylemeleriyle sona erdi.


Öğretmen Atölyeleri’nde enneagram’dan drama’ya, din eğitiminde alternatif ölçme ve değerlendirme teknikleri’ne kadar birçok farklı atölye yapıldı.


“5 Parmağın 5’i Bir mi?” başlıklı Enneagram atölyesi oldu. Belma Uysal liderliğinde 13 Nisan 2019 Cumartesi günü dernek merkezinde gerçekleştirildi. Uysal, enneagramın tarihi kökenlerinden ve günümüzde kullanım alanlarından bahsetti. Enneagramda yer alan 9 tip mizaç modeli: mükemmeliyetçi, yardımcı, başaran, bireyci, araştırmacı, sadık, ehl-i keyf, meydan okuyan, barışçı şeklinde sıraladı ve her tipin belirgin özelliklerini anlattı. Öğretmenlerin öğrencilerine mizaç tiplerine göre nasıl yaklaşması gerektiğini örneklerle açıkladı.


Öğretmen atölyelerinin üçüncüsü 26 Nisan 2019 Cuma günü Sedat Özgür ile “Din Eğitiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri” oldu. Atölyede alternatif ölçme yöntemlerinin dini derslerdeki kullanımını anlatıldı. Çoktan seçmeli soruların taksonomi düzeylerine göre hazırlanma örnekleri paylaşılarak çoktan seçmeli sorularla beraber yapılandırılmış grid, dallanmış ağaç gibi alternatif ölçme yöntemlerine yönelik örnek çalışmalar yapıldı.


Öğretmen atölyelerinin sonuncusu Değerler Eğitiminde Drama Atölyesi Erdem Çakı ile 27 Nisan 2019 Cumartesi günü gerçekleştirildi. Atölyede drama teknikleri ve din eğitimi alanında uygulanış şekilleri örnekler üzerinden gösterildi. Doğaçlama ve canlandırma tekniklerinden faydalanarak empati geliştirme yollarının keşfedilmesini sağlandı.