AŞAMALI SEMİNERLER PROGRAMI (ASP) EĞİTİMLERİNE DEVAM EDİYOR

07 Aralık 2019

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde, yetişkin hanımlara yönelik olarak gerçekleştirilen Aşamalı Seminerler Programı (ASP), bu hafta sekizinci derslerini gerçekleştirildi. 


Tefsir, Hadis, Fıkıh, Siyer, Kırık Meal ve Hulefa-yı Raşidîn dersleri ile katılımcılarına temel İslamî bilgileri edinme imkânı sağlayan ASP, hanımlara nitelikli bir sosyal ortam da sunmaktadır. Yapılan seminerlerde diyanet kaynaklarından da faydalanılarak katılımcılara dinî hususlarda bir perspektif kazandırılmaktadır. Vildan Kabataş’ın sunumu ile gerçekleştirilen Tefsir derslerinde Nuh Suresi işlenerek Hz. Nuh, Hz. Süleyman ve Hz. Davud kıssalarına yer verildi. Gülşen Karataş’ın sunumu ile devam eden Hadis dersinde ise Riyazü’s Salihin’den örneklerle İhlas kavramı ele alındı. 


Programın bir diğer derslerinden olan Fıkıh’ta Nimet Yılmaz’ın rehberliğinde zekât mükellefiyeti ve mahiyeti konuları değerlendirildi. Siyer dersinde de Henim Demirhan, Arabistan’ın cahiliye dönemindeki “Hanif”ler ve aynı dönemde hareket halinde olan Hılful Fudul gibi oluşumlar ele aldı. Hz. Ömer’in hilafet öncesi hayatını Hulefâ-yı Râşidîn dersi kapsamında aktaran Asiye Ergün, katılımcılara örnekler vererek sunumunu tamamladı.