Aşamalı Seminerler Programı (ASP), Kaldığı Yerden Devam Ediyor

08 Haziran 2020

YEKDER Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde sürdürülen Aşamalı Seminerler Programı (ASP), Ramazan mukabelesi dolayısıyla ara verdiği eğitimlerine online olarak kaldığı yerden devam ediyor.


Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günleri 12.00-13.30 saatleri arasında gerçekleştirilen Tefsir, Hulefa-yı Raşidin, Hadis, Kırık Meal dersleri katılımcıların ilgisine sunuluyor. Vildan Kabataş’ın sunumlarıyla gerçekleştirilen Tefsir dersinde Mümtehine Suresi işlenerek farklı surelerden örneklerle Müslüman-gayrimüslim ilişkileri ele alındı. Asiye Ergün’ün sunumuyla gerçekleştirilen Hulefa-yı Raşidin dersinde Cemel Vakası ve Sıffin Savaşı anlatıldı. Gülşen Karataş’ın anlatımıyla Riyaz’üs-Salihin’den hadis okumaları yapılan Hadis dersinde “mücahede” kavramı, farklı ayet ve hadisler çerçevesinde değerlendirildi. Nimet Yılmaz’ın kelime tahlilleriyle gerçekleştirilen Kırık Meal dersinde ise Haşr Suresi’nin son ayetleri üzerinden Er-Rahman, Er-Rahim, El-Melik, El-Kuddûs, Es-Selam, El-Mümin, El-Muheymin, El-Aziz, El-Cebbar, El-Mutekebbir esmaları anlatıldı.