Bahar Dönemi Eğitim Seminerleri Önemli Konu ve Konularla Tamamlandı

06 Mayıs 2019

Eğitici Eğitimleri Komisyonu bünyesinde hazırlanan bahar dönemi “Eğitim Seminerleri” mart ve nisan aylarında yapılan dört seminerle tamamlandı. Öğretmenlerin ve öğretmeyi şiar edinmiş herkesin katılımına açık olan seminerler farklı tarih ve saatlerde YEKDER dernek merkezinde gerçekleştirildi. 


Eğitim seminerlerinin ilki “Asl’ın Aktarılmasında Usulûn Önemi: Yeni Neslin Dilini Din Diliyle Buluşturmak” başlığıyla 21 Mart 2019 Perşembe günü YEKDER’de gerçekleştirildi. Seminer Marmara Üniversite İlahiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Emrullah Tuncel’in sunumuyla dernek merkezinde yapıldı. Dinin asıllarını teşkil eden, Kur’an ve sünneti anlatırken doğru bir usul tercih etmenin önemine dikkat çeken Tuncel, din eğitimi ve öğretimi yapan herkesin ve cami imamlarının karşılaştığı temel problemleri teşhis ederek çözüm önerileri sundu. Tuncel meseleye öncelikle teorik açıdan yaklaşarak katılımcılara iletişimin en önemli unsuru olan dinleme konusunu ve dinlerken yapılan hataları aktardı. Yüzeysel dinleme, seçici dinleme, saplantılı dinleme, savunmacı dinleme ve art niyetli dinleme gibi unsurları sıralayarak bunların dinlemenin en problemli alanını teşkil ettiğine işaret etti. Seminerde, din eğitimcisinin doğru tekniklerle hareket etmesi için birtakım niteliklere sahip olması gerektiğine ve vusule erdirecek yolda kullandığı usulde temel hareket noktasının akl-ı selim, kalb-i selim, zevk-i selim, lisan-ı selim olması gerektiğine dikkat çekildi. Ayrıca temel hareket noktası belirlenirken muhatabın göz önünde bulundurulması gerektiği hatırlatıldı.


Seminerlerde Alternatif Eğitim’den, Girişimci Gençler Yetiştirmenin Önemine Kadar Pek Çok Şey Konuşuldu!


Eğitim seminerlerinin ikincisi Alternatif Eğitim Arayışı başlığıyla Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Akif Pamuk ile 22 Mart 2019 Cuma günü gerçekleştirildi. Pamuk, fabrikalarda üretimin gerçekleşmesi için kitlesel eğitim veren kurumlara gerek duyulduğunu ve zamanla çalışanlara, işçilere teknik bilgilerin verilmesinden başlayarak eğitimin bugünkü okul üniversite mantığına dönüştüğünü belirtti. 


Modern eğitimin pozitivizmle kapitalizmle kurduğu ilişki ve bu ilişkinin ortaya çıkardığı sorunları Ivan Ilich ve Paula Freire gibi düşünürlerin ürettiği kavramlar üzerinden ele aldı. Zorunlu eğitimin aydınlanma ve modernitenin bir getirisi olduğuna dikkat çekerken okulun kilisenin seküler formu olarak ortaya çıktığını ifade etti. Okulun bireyi standartlaştırma üzerine kurulduğunun ve aydınlanma eleştirisiyle bu standartlaşmaya karşı alternatif eğitim arayışının ortaya çıktığına dikkat çekti. Alternatif eğitimle bireyin biricik ve tekli olduğunun keşfedildiğini vurguladı.


Eğitim seminerlerinin üçüncüsü “Girişimci Gençler Yetiştirmek” başlığıyla Fatih Sultan Mehmet Üniversite’si Öğretim Üyesi Muhammet Öztabak ile 29 Mart 2019 Cuma günü yapıldı. Seminer gelecekte olması hayal edilen inovasyonların yer aldığı video gösterimiyle başladı. Ebeveynlerin çocuk yetiştirirken sorumluluk bilinci vermesini, günümüz şartlarının geçiciliğini ve çağa ayak uydurmanın gerekliliğini vurguladı.  Geleceğin inovatif değer üreten gençlerin elinde olduğunun bu bilinçle hareket edilmesi gerektiğini belirtti. Girişimcilikte önemli olanın sadece üretim değil, üretilenin geliştirilebilirliği ve pazarlanmasıyla farklılık yaratması olduğu ifade etti. Seminerin ikinci kısmında katılımcılarla kelimelerden hikâye yazma, fotoğraflardan hikaye oluşturma, basit ürünleri pazarlama stratejisi üretme etkinliği yapıldı. Seminer katılımcıların aktif katılımıyla tamamlandı.


Eğitim seminerlerinin sonuncusu Yıldız Kulkul ile 19 Nisan 2019 Cuma günü dernek merkezinde gerçekleştirildi. Kulkul “Değerler Eğitimde Felsefe Uygulamaları” başlıklı seminerinde Sokratik yöntem ve P4C (philosophy for children/community/caring/creative) eğitimini anlattı.


Kulkul, El- Kirmani’nin Şerhu’l Ahlaki’l Adudiyye eserinden referansla İslam ahlakında erdem hiyerarşisini eli açıklık, iffet, adalet, cömertlik, şecaat gibi alt dallara ayırdı. Bu hiyerarşinin öğretilmesinde, öğretmenin öğrenciye doğrudan bilgi aktarması yerine Sokratik yöntemin kullanılarak hedeflenen ahlaki davranışın öğrenci tarafından bulunup kabul edilmiş olmasının önemini vurguladı. Sokratik yöntemin P4C yöntemiyle kullanıma geçtiğini belirtti ve P4C’nin hedefini doğru soru sormak/sordurmak soruda aranan şeye dair idrakı geliştirmek olarak ifade etti. Seminer katılımcılarla yapılan uygulamayla sona erdi.


Eğitim Seminerleri güz döneminde devam edecek.