Çocuk Eğitiminde İlmihal Öğretiminin Uygulama Yöntemi

02 Ocak 2020

Ferahiye Sakarya, "İlmihal Öğretimi dersi, çocuğa ilmihal öğretmenin temel amacının Allah ve Peygamber sevgisi kazandırmak olduğu düşüncesi üzerine kuruludur."


Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde eğitimleri devam eden Eğitimci Geliştirme Programı’nın (EGP), dokuzuncu dersi Ferahiye Sakarya’nın “Ahlak Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri” sunumu ile gerçekleştirildi.


Dini bilgiler öğretiminde “Neler yapabiliriz?” sorusu kadar “Neleri yapmamalıyız?” sorusunun da önemli olduğunu vurgulayarak derse başlayan Sakarya, “İlkeler ve imkânlar” iki aşamalı olmak üzere kapsamlı bir eğitim şeklinde ele alınması gerektiğini belirtti. Sakarya, ahlak dersinin amacına ulaşması için olması gerekenleri misaller üzerinden örnek olaylar sundu. Eğitimin ikinci aşaması ise bir sonraki derste ele alınacağını aktaran Sakarya, “Öğretmenin öğretmek istediği konu ile çocuk arasındaki bağı nasıl kurabileceğini ve bu konudaki amaç, yöntem ve materyaller ile ikinci aşamada imkânlardan bahseceğim” ifadesinde bulundu.


EGP’ de “Din Eğitimine Uygun Oyun Dönüştürme” dersinin ikincisi işlendi. İzci oyunları, geleneksel oyunlar, kutu oyunları, yarışma programlarında oynatılan oyunlardan dönüşümler yapan katılımcılarımız, hazırladıkları oyunları sundu. Ruşen Yavuz, ders boyunca katılımcıların hazırladıkları oyunları oynayarak değerlendirmelerde bulunarak oyun hazırlarken dikkat edilecek noktalar belirtti. Katılımcılarımız hazırladıkları oyunları oynarken aynı zamanda farklı tecrübeler kazandı.