DEMA Materyal Geliştirme Atölyesi İlk Dersini Gerçekleştirdi

07 Ekim 2018

Yaygın Eğitim ve Kültür Derneği (YEKDER) bünyesinde gerçekleştirilen Din Eğitimi Akademisi (DEA) Komisyonu, “Din Eğitimi Materyal Arşivi (DEMA) Projesi” ile özgün materyallerini üretiyor. DEA Koordinatörü Sibel Özil’in katılımcılara YEKDER’in ve DEA’nın tanıtımını gerçekleştirdi. Ardından atölye lideri Nurullah Bora ve proje sorumlusu Ruşen Yavuz, “Din Eğitimi Materyal Arşivi (DEMA) Projesi” hakkında katılımcıları bilgilendirdi. 13 hafta sürecek olan atölye çalışmasının ilk dersi 6 Ekim 2018 Cumartesi günü dernek merkezinde gerçekleşti. Materyal üretmenin amacını ve gerekliliklerini aktaran Nurullah Bora, “Geniş kitlelere eğitim hizmeti götürmek ve var olan eğitim kurumlarındaki öğrenme-öğretme süreçlerini verimli hale getirmek için, öğrenme etkinliklerini bireyselleştirmek gerekir. Din eğitiminde duyguya hitap etmek gerekir. Fakat bunu yaparken dengeli olmak önemlidir. Muhatabın duygusal durumunu kullanmak din eğitiminde hoş görülmeyen noktalardan birisidir.’’ dedi.

Atölye çalışmasının ilk haftasında katılımcılar “Eclipse Crossword” ve “Find That Word” program eğitimini alarak bulmaca hazırladı. Hazırlanan tüm materyaller, düzenlenerek katılımcıların isimleri ile arşivlendi. Atölye süresince üretilen materyaller DEMA sitesine yüklenecek.

Atölye; içerik kurgulama, içerik senaryosu oluşturma, içerik yapılandırma, materyal tasarımı, materyal türleri, materyal seçimi ve PowerPoint ile afiş hazırlama başlıklı eğitimler ile gelecek haftalarda devam edecek.