Din Eğitimi İndeksi Yayınlandı

27 Kasım 2017

Din eğitiminin sayısal verilerini bir arada görmek üzere hazırlanan Din Eğitimi İndeksi’ni sizler ile paylaşmaktayız. Bu çalışma 2015- 2016 eğitim - öğretim yılı din eğitimi istatistik bilgilerini içermektedir. Bununla birlikte yıllara göre değişimin izlenebilmesi amacıyla bir önceki yıla ait veriler de sunulmuştur. Türkiye’de din eğitimi ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü seviyede yürütülmekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaygın eğitim çalışmaları olarak da yürütülmektedir. Yaygın Din Eğitimi çalışmaları farklı yaş grupları ve farklı eğitim seviyelerine göre sürdürülmektedir. Aynı zamanda verilen eğitimler de hafızlık ve hafızlık temel eğitimi, Kur’an Kursları ve yaz Kur’an Kurslarında verilen eğitimler, okul öncesi eğitimleri olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde derinlemesine din eğitimi verilmektedir.

İlgili Yayın