Din Eğitiminde Nitelikli Soru Hazırlama Atölye Programı Gerçekleştirildi

24 Aralık 2020

“YEKDER Öğretmen Atölyeleri” çerçevesinde düzenlenen “Din Eğitiminde Nitelikli Soru Hazırlama” atölyesi ortaokul ve lisede din eğitimi alanında öğretmenlik yapan 33 eğitimci ile gerçekleştirildi.


Atölye programının eğitimcisi olan Sedat Özgür atölyede, alternatif ölçme yöntemlerinin dini derslerdeki kullanımını, taksonomi düzeylerine göre hatırlama-anlama, uygulama ve kavrama düzeyinde çoktan seçmeli soru yazımı ve örnek uygulamaları katılımcılarla birlikte interaktif olarak gerçekleştirdi.


Özgür, çoktan seçmeli sorularla beraber çözümleme ve değerlendirme düzeyinde örnek soru incelemelerini de yaptı. Örnek sorularında ardından örnek paragraflar vererek, katılımcıların çoktan seçmeli soru oluşturmalarını istedi. Katılımcılardan gelen cevaplar üzerinde değerlendirmeler yapan Özgür, geri bildirimlerde bulundu.


Özgür, atölyenin son bölümünde çevrimiçi eğitimde ölçme-değerlendirme yapmanın imkânlarını tanıtarak örnek uygulamalar yaptı.