Dursun Ali EMECEN Önderliğinde Oyun Dersi

04 Ocak 2018

Eğitimci Geliştirme Programı kapsamında Dursun Ali EMECEN önderliğinde ''Oyun'' dersi gerçekleştirildi. Öğrenmede en önemli metod olan oyun hakkında konuşan Emecen, 'Bebekken ce'e oyunu ile çocuk, annenin bir var olup bir yok olabileceğini bilerek aslında güven duygusunu edinir. Masal oyun iki sihirli değnektir. Bir öğretmen çocuğun kalp ve zihnini besledikten sonra kendini sevdirmiş ve böylece dersin %50 sini anlatmış olur.' diyerek sözlerine devam etti.

''Oynamayan tay, at olmaz.'' Türk Atasözünü vurgulayan Emecen, Türkiye'nin en fazla oyun oynayan 3. ülke olduğunu belirterek,(Rusya, Polonya,Türkiye) sek sek ve saklambaç oyununun çocuk için ne kadar önemli olduğunu söyledi. 'Cevheri mücevhere dönüştürmek için baskılamak gerekir.' diyen Emecen, 'Kalite için baskı, zorluk, stres de gereklidir. 'diyerek dersini bitirdi.