EGP 2020 Bahar Dönemi Çalışmalarına Yeni Katılımcılarıyla Başladı!

17 Şubat 2020

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde ilkokul, dini bilgiler ve değerler alanına dair çalışmalarda bulunan eğitimci ya da eğitimci adaylarına yönelik hazırlanan 8-12 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP) Bahar dönemi eğitimlerine başladı.


YEKDER Çocuk Eğitimleri Komisyonu Başkanı Elif Konar Özkan ve Çocuk Eğitimleri Koordinatörü Ayşe Öztürk’ün selamlama konuşmalarının ardından bahar dönemi ilk dersi Ayhan Başak tarafından tanışma etkinliği ile başladı. Ders, “Öğretim İlke ve Yöntemleri” konu başlığı ile çocuğa görelik, bireysellik ilkesi ve takrir yöntemleriyle devam etti.


İlk günün son dersi ise Elif Konar Özkan’ın “Çocuk Edebiyatında Dini Motifler” oldu. “Çocuk ve gençlik edebiyatı nedir, ne değildir, ne işe yarar? Gelişim özellikleri nelerdir? Dini motifler nelerdir? Fıtrat dili, estetik, çocuğa görelik nedir ve neden önemlidir?” konularını ele alan Konar Özkan, çocuk ve gençlik edebiyatında örnek kitapların incelenmesini yaparak katılımcılara uygulayacakları teknikleri aktardı.  


Programa başvuru yaparak kayıtları gerçekleştirilen katılımcılarımız arasında İlahiyat Fakültesi, çocuk gelişimi ve farklı bölümlerde okuyan öğrencilerin yanı sıra hâlihazırda Milli Eğitim’de kadrolu görev yapan öğretmenler de bulunmaktadır.