EGP Bahar Dönemi Dersleri Devam Ediyor

28 Şubat 2018

EGP( Eğitimci Geliştirme Programı) katılımcıları, Muhammet Öztabak önderliğinde Rehberlik dersi gerçekleştirdi. Üç seans halinde işlenen bu derste rehberlik dersinin amaçları ve insanın öğrenmede ki dört katmanını incelendi. Katılımcıların fobileri üzerinden interaktif hale getirilen bu derste, birey üzerinde oluşan korkuların nasıl giderileceği hakkında bilgilendirmeler yapıldı.
Devamında Emine Tuğba Demirci önderliğinde “Öğretim İlke ve Yöntemleri” dersi gerçekleştirildi. Eğitimcilerin, öğretimde karşılaşabilecekleri sorunlar tahlil edildi. Öğretim yöntemlerinden olan, yakından-uzağa, somuttan-soyuta, otorite gibi başlıklar üzerinden katılımcılardan örnek olaylar istenildi, değerlendirmeleri yapıldı.