EGP Her Zaman Her Yerde!

21 Nisan 2020

YEKDER Çocuk Eğitimleri Komisyonu bünyesinde devam eden Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), hocaları ve katılımcılarıyla online eğitimlerini sürdürüyor.


“Eğitimde Teknoloji Uygulamaları” dersinde katılımcılar; afiş, infografi, sertifika gibi tasarımsal süreçleri öğrenebilecekleri “Canva” uygulaması ile tanıştı. Ruşen Yavuz’un verdiği derste Canva programının nasıl kullanılacağını örnek sertifika yaparak gösterdi. Dersin ardından Yavuz, örgün oyunların hazırlanabileceği bir platform olan “LearningApps” web sitesi hakkında bilgi vererek örnek uygulamalarda bulundu.


“Siyer Özel Öğretim Yöntemleri ve Uygulama Örnekleri” dersinde Sedat Özgür, katılımcılara Siyer dersi ile ilgili planlamanın nasıl yapılması ve Siyer anlatımında nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı. Katılımcılara bir önceki derste hazırlanması için verilen ders planlarını sundu. Özgür, sunumları değerlendirerek gerekli uyarılar ve tavsiyeler yaparak eğitimi tamamladı.


Haftanın son dersi ise “Çocuk Edebiyatında Dini Motifler” konu başlığı ile Elif Konar Özkan ile gerçekleştirildi. Masal ve hikâyelerin neden önemli olduğu, ilahi bir metot olarak “Hikâye etme”nin beyin, zihin, dil gelişimi için öneminden bahseden Konar Özkan, kelime dağarcığının da zihin gelişimiyle, geniş ufuklu olmak ve bakış açısına geniş bir perspektif kazandırmak ile ilişkili olduğunu söyledi. Konar Özkan, “Bu ilişki ile aşırı sadeleştirilmiş metinlerin ve anlatımların, okumaların çocuğun zihin gelişimi diğer gelişim alanları açısından netlemeye neden olacaktır” dedi. Dersin sonunda rol model olmanın ehemmiyetine değinen Konar Özkan, destekleyici kaynak olan bazı kitaplardan örneklerde bulundu.