EGP İle Katılımcılarımız Alternatif Eğitim Yöntemlerini Öğreniyor

11 Aralık 2019

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde ilkokul çağındaki çocuklara değerler eğitimi ve dini bilgiler alanında eğitim veren öğretmenlere ve öğretmen adaylarına destek programı olarak sunulan Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), bu hafta Uzm. Psk. Esra Albayrak’ın “Birey Olmaya Doğru-Gelişim Psikolojisi”  ve Ruşen Yavuz’un “Din Eğitimine Uygun Oyun Dönüştürme ve Uygulamalar” konu başlıklı eğitimleriyle tamamlandı.


Birey olma yolculuğunda 8-12 yaş dilimindeki çocukların benlik saygılarına olumlu katkı sağlamanın önemine özellikle vurgu yapan Albayrak gelişim özelliklerine paralel bu katkıların nasıl sağlanacağına yönelik paylaşımlarda bulunurken Yavuz ise “Eğitici oyun nedir?”, “İyi bir oyun hazırlamadaki aşamalar neler?”, “Eğitici oyunu dersin başında ortasında ve sonunda hangi amaçlarla kullanırız?” gibi sorulara açıklık getirdi.


Din eğitimine uygun oyun dönüştürmek için izci oyunları, geleneksel oyun, kutu oyunları, oyun kitapları, yarışma programları, sosyal meyda paylaşımları üzerinden örnekler veren Yavuz, tüm öğrencilerin aktif olarak katıldığı uygulamalı oyun çalışması ile bilgileri pekiştirdi.