EGP Öğrencileri Sosyal Etkinlikte!

15 Ocak 2020

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde devam eden 8-12 Yaş Eğitimci Geliştirme Programı (EGP), eğitiminin son haftalarına doğru “Eğitimin Bir Parçası olarak Sosyal Etkinlik” dersi kapsamında Karaca Ahmet Kabristanı ve Üsküdar Büyük Selimiye Camii'ni ziyaret ettiler.


Teorik bilgilerin yanı sıra eğitimin farklılaştırılması ve etkinliklerle pekiştirilerek uygulanması eğitimi daha anlamlı kılacağını belirten Şerife Alcan, “Öğretmenler, öğrencileri farklı yöntemlerle motive etmelidir. Bunlardan en önemlilerinden biri de ders dışı etkinliklerle okul ortamından farklı bir ortamda eğitimi yaşamasıdır. Yaşayarak edinilmiş bir eğitim çok daha kalıcıdır. Çünkü zihin her türlü onu canlı tutar” dedi. “Sosyal Etkinlik” dersi eğitimcisi Şerife Alcan ile yapılan etkinlikte ilk durak Karaca Ahmet Kabristanı ve tarihi mezar taşları oldu. Mezar taşlarının incelenmesinin ardından öğrenciler, Üsküdar Büyük Selimiye Camii’ne doğru yapılan yürüyüşte semt hakkında bilgilendi.


Ders kapsamında araştırma ödevi olarak verilen öğrenciler, Külliye olarak inşa edilen yapı ve kısımları ile ilgili kısa sunumlarını gerçekleştirdi. Etkinlik boyunca dikkat edilmesi gereken hususlardan bahsedilerek öğrenciler için farkındalık oluşturmanın önemi üzerinde duruldu.


Etkinliğin en eğlenceli ve kalıcı kısmı olan oryantiring yapılarak öğrencilere hediyeleri verildi. Öğrencilerden sözlü olarak değerlendirmeleri alındıktan sonra sosyal etkinlik eğitimi tamamlandı.