EGP’de Çocuk Edebiyatı ve Düşünce Atölyesi Eğitimleri Gerçekleştirildi

04 Aralık 2019

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde beşinci hafta eğitimlerini tamamlayan Eğitimci Geliştirme Programı, bu hafta Elif Konar Özkan’ın “Çocuk Edebiyatında Dini Motifler”, Yıldız Kulkul’un “Düşünce Atölye Uygulamaları” ve Ruşen Yavuz’un “Ses Temelli Elif Bâ Öğretimi” dersleri gerçekleştirildi. 


Çocuk edebiyatı üzerine dini motiflerden bahseden Özkan, “Dini motiflerin hayatımızdaki yansımalarını hemen hemen her yerde görebiliriz. Örneğin dilimizde, mimaride, edebiyatta ve benzeri şeylerle çoğaltabiliriz. Edebiyatta dini motifler deyince ne anlıyoruz ve neler anlamalıyız. Çocuğa görelik ve fıtrat dili ne demek;  dini emirlerin aşama aşama insanla muhatap kılınması gibi çocuğun da gelişim dönemlerine göre dini bilgiyle muhatap olmasıdır” dedi. Vaktinden önce bilgiyle muhatap kalınmasının ruhi etkileri olduğunu belirten Özkan, çocuğun önce aşinalık kazanması, örnekleri görerek din ile olumlu duygu temeliyle muhatap kılınmasının önemi değindi. Özkan, kitapları fiziksel ve içerik açısından inceleme kriterleri neler olduğu, çocukla ilgilenen yetişkinlerin çocuk edebiyatına dair dikkat etmesi gereken hususları katılımcılara aktardı.


Yıldız Kulkul’un “Düşünce Atölye Uygulamaları” konu başlıklı eğitimin de P4C eğitim metodu üzerinde konuşuldu. Kulkul öncelikle metodunun tanımı ve uygulanması üzerine teorik bilgi verdikten sonra metodun derslerde nasıl gerçekleşebileceğine dair örnek uygulamalar yaptı.


Haftanın son eğitiminde ise Ruşen Yavuz’un “Ses Temelli Elif Ba Öğretimi” konu başlıklı eğitimi ile bir önceki derste katılımcılara verilen harflerin sunumlarını alarak değerlendirmelerde bulundu. Katılımcılar tarafından yapılan materyal örnekleri sınıf ortamında uygulamalı olarak değerlendiren Yavuz, genel hatalara dikkat çekerek bir Med harfi sunumu ile dersi tamamladı.