ICIE Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, DEA tarafından FSMVU işbirliği ile 12-13 Nisan Tarihlerinde Gerçekleştirildi!

16 Nisan 2019

İslam medeniyet mirası ile uyumlu bir eğitim metodu geliştirmek, Batılı kuram ve uygulamaları tartışmaya açmak ve İslam eğitiminin imkânı hakkında fikir alışverişleri yapmak için YEKDER DEA Din Eğitimi Akademisi ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliği ile düzenlenen ICIE Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, 12-13 Nisan tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Topkapı Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Dr. Zühtü Hakan Akpolat’ın selamlama konuşması ile başlayan ICIE 2019, İLKE İlim Kültür Derneği Mütevelli Heyeti başkanı Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş, YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür ve Din Eğitimi Akademisi Başkanı Arife Gümüş’ün selamlama konuşmaları ile devam etti.

“Hayatın tamamını kuşatan ve bütün farklılıkları bir arada barındırabilecek, hayatın herhangi bir alanında ihmal edilmiş bir alan bırakmayan bir perspektif olarak biz ‘İslam Eğitimi’ kavramını eğitim alanına bir nevi teklif olarak sunuyoruz”

DEA Din Eğitimi Akademisi başkanı Arife Gümüş Türkiye’de “din eğitimi” kavramının kullanımına dikkat çekerek şunları dile getirdi:

"Modern eğitim paradigmasının hâkim olduğu eğitim sisteminde, din eğitimi çok sınırlı bir alana hitap ediyor. Dolayısıyla bugün eğitim sisteminin kullandığı teori ve metodoloji dikkate aldığımızda, üretmeye çalıştığı insan tipinde bazı problemler oluşturmaya başladığını fark ediyoruz. Bu yeni insan tipinin üretilmesinde, daha güçlü, daha kuşatıcı, daha kapsamlı hayatta tabii olan her ne varsa ona hükmeden, güçlü bir perspektife ihtiyaç olduğunu fark ettik. Bu perspektif bizim için İslam. Hayatın tamamını kuşatan ve bütün farklılıkların bir arada barındırabilecek, hayatın herhangi bir alanında ihmal edilmiş bir alan bırakmayan bir perspektif olarak biz 'İslam eğitimi' kavramını eğitim alanına bir nevi teklif olarak sunuyoruz."

Selamlama konuşmalarının ardından “Madrasah in its Own and Others’ Terms: Contesting Narratives between Community and State/Kendisinin ve Ötekinin Gözünden Medrese: Toplum ve Devletin Çelişen Anlatıları” başlığı ile Oxford Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mohammad Talib açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Mohammad Talib, konuşmasında, Batı’nın medreselere islamofobik bir önyargıyla baktığından ancak İslam dünyasının da miras aldığı medreselerin sosyo-kültürel, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik alanlardaki potansiyelinden yararlanma noktasında yetersiz kaldığının altını çizdi ve İslam Eğitimi meselesinin saha temelli çalışmalarla ele alınması gerektiğini kaydetti.

Paralel oturumlar ile devam eden kongrenin ikinci gününde, Necdet Subaşı ve Mustafa Gündüz’ün iştirak ettiği bir özel oturum yapıldı.

Necdet Subaşı, yeni bilme biçimleri başlıklı konuşmasında değişen eğitim paradigmasının bilme biçimlerine etkisine dikkat çekti. Özellikle bilginin üretiminde Müslümanların yeri üzerine düşünülmesi gerektiğini vurguladı. “Muallimden Öğretmene Eğitimcinin Misyon ve Değeri” başlıklı konuşmasında Mustafa Gündüz, muallimden öğretmene geçen eğitimcinin isim değişikliği ile birlikte misyonunun da değiştiğini ifade etti.

Türkiye’de bir ilk olan Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019, ilklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor!

İnsan yetiştirme düzeninde bütünlük arayışının bir neticesi olan Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi bu amaçla İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri oturumunda yeni bir ilke imza attı. Oturum konuşmacılarından Ümit Güneş “Tabiattaki Tasarım” başlıklı konuşmasında insanın doğa ile irtibatının nasıl olması gerektiğine ve İslam’ın tabiat-insan ilişkisindeki ilkelerine dikkat çekti.  İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri oturumunun diğer konuşmacısı M. Zahid Güneri, “Veri Bilimleri” başlıklı sunumunda Allah’ın Adem’e eşyanın ismini öğretmesini nasıl anlamalıyız? Bildiğimizden emin miyiz? Gibi sorular üzerinden veri bilimlerinin zihinsel arka planına dair açıklamalar da bulundu. Diğer konuşmacı M. Erkan Karabekmez, “Yaşambilimlerinde Yeni Eğilimler” başlıklı konuşmasında sosyal bilimlerin yaşam bilimlerine olan mesafesinin sonuçlarını ele aldı. Yaşam Bilimlerinin evrimsel gelişimini ve yaşam bilimlerindeki paradigma değişimlerini ele aldığı konuşmasında Karabekmez, bilim ve teknik alanına yeni bir bakışa ihtiyaç olduğunun altını çizdi. 

ICIE 2019’da Aile Oturumu gerçekleşti!

ICIE 2019’da aile konusuna ayrıca yer verildi. Aile oturumunu yöneten DEA Başkanı Arife Gümüş YEKDER DEA olarak kapsamlı bir aile çalışması  hazırladıklarını paylaştığı oturumda ailenin bir reel zeminde bütünlük içerisinde ele alınmasını önemsiyoruz bu nedenle ailenin mevcut problemleri, çözüm önerileri ve politik zeminde ele alınışını tartışmak istedik dedi. Aile özel oturumunda “21. Yüzyılda Ailede Din Eğitimine İlişkin Meydan Okumalar ve Çözüm Yolları başlıklı konuşmasında Bilal Yorulmaz aile kurumunun günümüzde ve gelecekte yeni ilişki biçimleri açısından bazı tehditlerle karşı karşıya olduğunu aile üyelerinin bu tehditleri bertaraf edebilmesi için daha güçlü bir aile içi iletişime sahip olmaları gerektiğini vurguladı. Aile eğitiminde Örnek uygulamaları paylaştığı konuşmasında Gülsüm pehlivan Ağırakça özellikle sivil alanda aile eğitimlerinin her geçen gün önem kazandığını YEKDER’in geliştirdiği Ailede Din Eğitimi Prorgramı (ADEP)’in bu anlamda büyük bir boşluğu doldurduğunu ifade etti.  Merve Akkuş Güvendi Dünya’da ve Türkiye’de Devletlerin aile politikalarını ele aldığı konuşmasında nüfus ve ekonomi politikalarının aile politikalarındaki belirleyiciliğine dikkat çekti. Demografi ve isthidam üzerinden devletlerin aile çalışmalarını izleyen konuşmasında aile politikalarının tanımı, kapsamı ve sınıflandırmasının sadece kavramsal değil, aynı zamanda değer temelli olduğundan bahsetti.

Özel oturumun ardından yapılan üç paralel oturum ile kongre sona erdi!

Gana, Kongo, Bangladeş, İngiltere, Rusya, Cezayir, Suriye, İran, Hindistan, Pakistan, Fransa, Kırgızistan, Güney Afrika, Burkina Faso, Nijerya gibi 15 farklı ülkeden akademisyenlerin, öğretmenlerin, araştırmacıların ve öğrencilerın katılım sağladığı kongrede, İslam’ın insan ve evren uyumunu temel alan yaşam biçiminin, eğitimde nasıl alternatif bir öğretme-öğrenme kaynağı olarak değerlendirilebileceği üzerine belirlenen farklı temalar altında 20 paralel oturumda gerçekleşti. Okul öncesi eğitimden, değerler eğitimine, sosyal bilimlerden, eğitim düşünürlerine kadar oldukça geniş bir skalada tema çeşitliliği sunan ICIE 2019’da, özellikle “İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri” temalı oturumda sunulan tebliğler ile oldukça eksik bırakılan bir alana ilk adım atılmış oldu. Oturumlarda Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde 78 bildiri sunuldu.

Kongrede katılımcıların tamamının üzerinde ittifak ettiği nokta, Batılı eğitim biçimlerinden neredeyse sorgusuzca modellenen eğitim tarzlarının dışında, kaynağını İslam kültürünün ve yer aldığı muhtelif coğrafyaların sosyo-kültürel yapılarının göz önünde bulundurulduğu alternatif bir eğitim tarzının mümkün olduğu, bu imkanların teorik ve pratik çalışmalarla çoğaltılması gerektiği yönünde oldu.

Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, ülkemizde ve dünya ülkelerinde büyük bir eğitim açığına alternatif yollar sunarak alanında ilk ve tek çalışma olma özelliğini korumaktadır.