İnsan ve Toplum İlm-i Hâli Eğitim Programı İle Aile Eğitiminin Kapsamını Genişletiyoruz!

20 Kasım 2020

Yetişkinlere yönelik gerçekleştirdiğimiz eğitimlere bir yenisini daha ekleyerek “İnsan ve Toplum İlm-i Hâli” programını başlattık. Bireyleri hedef alarak aileleri dünyaya ve küresel gelişmelere karşı daha donanımlı hale getirmeyi amaçladığımız programda 10 hafta boyunca “Aile İçi İletişim”, “Kur’ân-İnsan ve Toplum” ve “Aile İlmihali” başlıklarıya seminerler gerçekleştiriyoruz.


“İletişim farkında olmakla başlar”


Dr. Muhammet Öztabak’ın sunumları ile her Pazartesi günü gerçekleştirilen “Aile İçi İletişim” seminerlerinde katılımcılar kendini tanımak üzerine farkındalık geliştirerek kişilik-iletişim ilişkisini ve iletişimde dil kalıplarını öğrendi. Öztabak, sunumlarında kişilik tiplerinin genel özellikleri, insan ilişkileri ve iletişimde farkındalık konuları üzerinde durdu. Samimi diyaloglarla gerçekleştirilen seminerlerde katılımcılar kendi hayatlarında tecrübe ettikleri durumları iletişim kapsamında değerlendirerek çıkarımlarda bulundu.


“Kendi bilgeliğine kulak ver” 


Mizaç ve karakter kavramlarından yola çıkarak insanın kendini tanıma süreçlerini ele alan Ayşenur Özkan ise Çarşamba günleri “Kurân-İnsan ve Toplum” seminerlerinde katılımcılarla buluşuyor. Kur’ân’da geçen insan kavramı ile Allah’ın insanı nasıl tanımladığına değinen Özkan, ahlâkî değerlerin şekillendirdiği davranış bütünlüğünün doğuştan verilen bir donanım olmadığını, ancak çaba ve sürekli bir muhasebe ile elde edilebileceğini dile getirdi. Kur’ân’da anlatılan insan ilişkilerinden örnekler veren Özkan, “Etkiye anlık bir tepki ile karşılık vermek, reaksiyoner yani dürtüsel bir davranış türüdür. Aksiyoner davranış biçiminde insan, etkiye tepki göstermeden önce içsel bir değerlendirme yapar. Aklıselim, hilm sahibi insan bir etki ile karşılaşınca içerisinde bulunduğu durumu ilkelerine göre süzüp davranışlarını o şekilde belirler. Aklıselim insan, davranışlarını seçebilen insandır”dedi.


Olumsuz duygularla başa çıkmada peygamber kıssalarının rehberliği değerlendirilirken Peygamber Efendimizden rivayet edilen “Hiçbiriniz duygularınızla da bana tâbi olmadıkça tam anlamıyla kâmil bir mümin olamaz” hadisine dikkat çekildi.


“Aile, herkese kapalı ama Allah’a açık bir alandır. Davranışlarımızın sorumluluğu direkt ona intikal etmektedir”


Bir Cuma günü geleneği olarak Nimet Yılmaz, “Aile İlmihali” seminerlerinde aile bağlamında temel ilmihal konularını ana hatlarıyla sundu. İslâm inanç esasları temellerinde insan, din ve aile ilişkileri kavramsal olarak ele alındı. İnancın yaşam alanı olan ibadetlerin anlatıldığı seminerlerde örnekler verilerek çalışmanın önemine vurgu yapıldı. Yılmaz, “Ubudiyet, Allah’ın hayatın her anında, ev içi hallerimizde de bizi gözetlemesidir. İbadette ise şekil, form ve yöntem bellidir. Madem ki; varlık sebebimiz Allah’ı bilmek, ona kulluk ve ibadet etmektir; öyleyse insanın nerede olduğuna, nerede büyüdüğüne ya da nerede hayatını geçirdiğine baktığımızda kulluğun en önemli merkezinin aile olduğunu görürüz” dedi.