İslam Eğitimi Okumaları Yeni Müzakerelerle Devam Ediyor

28 Eylül 2021

Yetişkin Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde sürdürülen İslam Eğitimi Okumalarında, klasik İslam eğitimi anlayışının günümüz İslam eğitimindeki karşılığı online olarak müzakere ediliyor. 


Doç. Dr. Emine Keskiner ve Dr. Gülsüm Pehlivan Ağırakça’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen okuma grubunda Muhammed Kutub’un, İslami Eğitim Metodu eseri okunduktan sonra İhvân-ı Müslimîn’in İslam eğitimi hakkındaki görüşleri değerlendirildi.


İhvan hareketi kurucusu Hasan el-Bennâ’nın “Dünya nüfusunun yarısını kadınlar oluşturur, kalan yarısını da kadınlar yetiştirir.” görüşü ile kadınların İslam eğitimindeki ve İslam toplumundaki rolü üzerine okumalarla müzakereler devam ediyor.