Âlimlerden Mimari Yapılara Kadar Bir Görsel Şölen: “Endülüs”

14 Mayıs 2019

Yetişkin Eğitimleri Komisyonu bünyesinde devam eden Aşamalı Seminerler Programı (ASP) kapsamında aylık seminerler dizisinde bu ay (Mayıs) Kadıköy Vaizesi Hilal Ferşatoğlu'nun “Endülüs” konu başlıklı semineri, 3 Mayıs Cuma günü dernek binasında gerçekleştirildi. Seminerde Hicri birinci yılda fethedilen ve sekiz asır boyunca İslam toprağı olan Endülüs'ün tarihi; Batı'nın karanlık Ortaçağ'ında ilmin, fikrin ve medeniyetin altın çağı oluşu konusu işlendi. Endülüs'ün tarihi geçmişine değinen ve birçok hususa vurgu yapan Ferşatoğlu, Emevi devletinden önce Endülüs'de kimlerin yaşadığı, eyaletlerin ve başkentin değişen süreçlerinden bahsetti. 13. yy’da Kurtuba Camii'nin kiliseye dönüştürülmesinin ardından daha sonraları müze olarak kullanılmasına dikkat çekti. 16. yy'da ise Camii'nin ortasına dikilen Katedral sürecini aktardı.


Hicri 711 yılında Musa bin Nusayr'ın görevlendirdiği Emevi Komutanı Tarık bin Ziyad'ın Endülüs'ü fethi sırasında gerçekleşen durumları anlattı. Endülüs Emevi devletinde parlayan dönemleri aktaran Ferşatoğlu, III. Abdurrahman döneminin iç karışıklıkları sonlandırmak adına tek ümmet olma bilincini ortaya koyduğunu ifade etti. 1031 yılında Endülüs'ün kaybedilme süreci ve Müslümanların 250 yıl kadar Gırnata'da yaşadığı dönemi detaylandıran Ferşatoğlu, ayrıca Endülüs'deki eğitimin güzelliklerinden bahsetti. Dönemin en önemli âlimlerinden olan İbni Batuta, İbn Rüşd, Zehravi, Zerkali gibi isimleri aktararak görsel bir şölen olan Endülüs tarihi yapılarını tanıttı.


Seminer, Yetişkin Eğitimleri Komisyonu Başkanı Merve Akkuş Güvendi'nin teşekkürlerini iletmesinin ardından hediye takdimi ile sonlandı.