Marifet Okulu Lider ve Rehber Öğretmenleri Eğitim Seminerlerinde!

25 Ekim 2018

2018-2019 yeni eğitim döneminde YEKDER Marifet Okulu lider ve rehber öğretmenleri, öğrencilerine daha etkili ve verimli olabilmek adına dernek merkezinde gerçekleştirilen dört haftalık eğitim seminerlerine katıldı.


Eğitim seminerlerinin ilki Dursun Ali Emecen’in “Öğrenme Kafası” konu başlıklı eğitimi ile başladı. Emecen, öğrenmede beyin kodlamasının önemi üzerinde durarak beyinin aslında bir bilgisayar sistemi gibi çalıştığını ve hikâyelerin beyini işlevsel hale getirdiğini anlattı. İkinci seminer, “Film Okuma Atölyesi” ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Bilal Yorulmaz tarafından gerçekleştirildi. Atölyede film okuma ve film izleme kavramları üzerinde duran Yorulmaz, bir filmi okumanın satır aralarında verilen mesajı görebilmek ve izleyiciye dayatılan algıyı fark edebilmek açısından önemli olduğunu aktardı. Üçüncü seminer YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür’ün “İz Bırakan Öğretmenler” konu başlığı ele alındı. Bir eğitimcinin iz bırakmasının aslında bir sadaka-i cariye olduğunu, sütü mayalamak veya ocağın olmadığı yerde ocak olmak olduğunu, ya da zamanın oğlu olmak anlamını taşıdığını dile getiren Özgür, tarihte ve günümüzde iz bırakmış şahsiyetlerden de örnekler gösterdi. Eğitim seminerlerinin dördüncüsü Yunus Çolak’ın verdiği “Metin Tahlili” eğitimi ile devam etti. Eğitiminde öğrencinin, okuması konusunda meraklandırılması gerektiğine vurgu yapan Çolak, okuma kitabı öğrencinin kendi dünyasına katmanın ve kitaptaki olayların öğrenci tarafından yorumlanmasının istenilmesi gerektiğini aktardı. Beşinci seminer ise öğrenci düşünceleri üzerine eğitim alanında “Felsefe Atölyesi” konu başlığı ile Yıldız Kukul tarafından verildi. Lider ve rehber öğretmenler, atölyede öğrencilerin düşüncelerini ifade etmede başvurabilecekleri yöntemleri ve becerilerin gelişmesinde nelerin faydalı olabileceğini öğrendi. Felsefe atölyesinin ardından lider ve rehber öğretmenler, Ramazan Nurbaki tarafından verilen “Fotoğraf Atölyesi” ile daha kaliteli ve nitelikli fotoğraf çekme yöntemlerini öğrendi. Fotoğrafçılığın teorik bilgilerini aktaran Nurbaki, fotoğraf çekim metotlarından da uygulamalı göstererek pratiklik kazandırdı.


YEKDER Marifet Okulu, 2018-2019 yeni eğitim dönemine 27 Ekim 2018 Cumartesi günü açılış programıyla başlayacak.