“Mukabele Vakti” Programımıza İlgi Devam Ediyor

16 Nisan 2021

“Eriştik şükür Ramazan’a

Ne mutlu erişen câna

Gelince bu mâh-şerif

Safâ bağışlar insana”


Ramazan ayının yüzyıllardır uygulanagelen mukabele geleneğine “Kur’ân’da Ahlakî Değerler Meali” teması ile yeni bir renk katarak gerçekleştirdiğimiz programımız, katılımcıların yoğun ilgisi ve müşahedesi ile başladı. 


İlk gün, Şaziye Özkan’ın Kur’ân-ı Kerim’in birinci cüz tilaveti ile başladı. Kur’ân tilavetinin ardından emekli Üsküdar Vaizi Fatma Bayram, birinci cüzde yer alan ayetler hakkında genel bir değerlendirme yaparak Fatiha ve Bakara Suresindeki temel ilkeleri başlıklar ve örnekler eşliğinde sundu. Fatiha Suresindeki ilkelerin; her işinde merhametli olmak; ahirete dünyadan değil, dünyadan ahirete bakabilmek; insanın asıl hedefinin hamd makamı olduğu gerçeğini kavramak; insanlar arasında şükür duygusu uyandıran insan olabilmek; Allah’tan başkasına boyun eğmemek; doğru yolda olanla olmayanı ayırt edebilmek ve duanın gücüne inanmak olduğunu dile getirdi. Bakara Suresinde ise; kimlerin yolundan gidilmeyeceği, hem kendi tarihimizi hem de muhatabımızın tarihini bilmenin bizi hakikate götüreceği ve Kur’ân’ı bir belgesel izler gibi ciddiyetle ve dikkatle okumamız gerektiği vurgulandı.


İkinci gün, Şaziye Özkan ve Büşra Güneştepe Yılmaz’ın ikinci cüz tilavetlerinin ardından, Güngören Vaizi Nimet Yılmaz cüzde yer alan ahlaki ilkelerden; vasat olmak, sabır, şükür,  şahitlik,  iyilik ve dengeli olmak konularına değindi. Yılmaz, konuşmasında sabrı kuşanarak Allah’ın yolunda ve her durumda şükür halinde olmanın önemi, ayetlerin bizi bir yere yönlendirirken aslında bir diğer yerden de uzaklaştırmayı öğrettiği, şahitliğin hayatın tamamını kapsadığı, hatayı azaltıp iyiliği artırmanın mühim olduğu konuları üzerinde durdu.


Üçüncü gün, Şaziye Özkan ve Büşra Güneştepe Yılmaz’ın üçüncü cüz tilavetinin ardından cüz meali bağlamında  “Ahde Vefa” konusun hasbihâl eden Nimet Yılmaz, insanın verdiği her sözün Allah’a verdiği sözü çağrıştırması gerektirdiğini vurgulayarak “infak” kavramının ahde vefa konusundaki önemini anlattı. 


Programımız, Ramazan ayı boyunca her gün 12:30-13:45 saatleri arasında zoom üzerinden devam edecektir.