Ortaokul ve Lise Eğitimcilerine Yönelik Özel Atölye Programı Düzenlendi

29 Ekim 2020

Çocuk Eğitimleri Komisyonumuz bünyesinde ortaokul ve lise eğitimcilerine yönelik din eğitimini keyifli hale getirecek YEKDER Gençlik Eğitimleri Koordinatörü Talha Boyalık sunumu ile alternatif teknik ve yöntemler üzerine iki oturumdan oluşan atölye programı gerçekleştirildi.


Öğretmenlik, özellikle de din öğretmenliği bir meslek mi, yoksa gönülden bağlanılan bir hayat felsefesi mi? Verimli eğitim yapmak, işlediği dersten keyif aldığı gibi öğrencisinin de keyif almasını sağlayabilen eğitimci olmak mümkün mü? Eğitimde video, karikatür, resim yorumlama, hikâye yazma ve tamamlama, şiir, drama tiyatro ve çözüm ağacı öğretim teknikleri nasıl kullanılır? gibi konu başlıklarının ele alındığı atölye programı iki oturum şeklinde video konferans yöntemiyle yapıldı. 


Programın ilk oturumunda Boyalık, öğretmenlik mesleği üzerine eğitimin etkili olabilmesi ve amaçlarını en üst düzeyde gerçekleştirebilmesi, öğrenci, eğitim programları ve öğretmen arasındaki uyuma bağlı olduğunu belirtirken ikinci oturumda ise öğrencilere öğretim programında öngörülen davranışları kazandırmak üzere öğrencinin öğrenme durumu ve öğrenme ortamını dikkate almaları gerektiğini vurguladı.


Katılımcılarında uygulamalı olarak dahil olduğu atölye çalışmasında Boyalık, sekiz tane yöntem ve uygulama sundu.