Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi 2019 İçin Özet Gönderimi Başladı!

19 Ekim 2018

YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) tarafından düzenlenen Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 12-13 Nisan 2019 tarihlerinde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi işbirliği ile gerçekleşecek.

“İslam Eğitiminde Teori ve Metodoloji”ana teması altında düzenlenecek kongrenin alt başlıkları şu şekilde belirlendi:


 • İslam Düşüncesinde Eğitim
 • Modern Eğitim ve İslam Eğitimi
 • İslam Eğitimi Perspektifinden Sosyal Bilimler Eğitimi
 • İslam Eğitimi Perspektifinden Fen Bilimleri Eğitimi
 • İslami İlimler Öğretimi
 • İslam Eğitimi Bağlamında Program Geliştirme
 • İslam Eğitimi Bağlamında Öğretim Metodları
 • Eğitim Materyallerinin ve Faaliyetlerinin Geliştirilmesi
 • Eğitimde Mekânın Dizaynı ve Eğitim Düşünürleri


Kongreye Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki dilde bildiri kabul edilecek. Konu ile ilgili araştırmacıların 16 Aralık 2018 tarihine kadar özet metinlerini kongre sistemine  yüklemiş olmaları gerekiyor.

Bildiri özeti içeriklerinde aranan nitelikler; çalışmanın amacı,  metodolojisi, literatüre katkısı ve eğer çalışma sonuçlanmışsa temel bulgularıdır. Hakem değerlendirmeleri şekil şartları ile birlikte bu noktalarda yapılacaktır. Gönderilen özet ve tam metinler kör hakemlik uygulaması ile değerlendirilecek; kabul, düzeltme veya ret kararı başvuru sistemi ve mail aracılığıyla bildirilecektir. Kongreye kabul, iki aşamalı olup özet metin ve tam metin kabulü şeklinde gerçekleşecektir. Özet metni kabul edilen yazarlardan tam metin istenecek, kongreye kabul tam metinlerin değerlendirilmesinden sonra belirlenecektir. Ancak kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için kabul edilen tam metinlerin, yazarlarının, kayıt ücretini 25 Mart 2019 tarihine kadar ödemesi gerekiyor.


*Mail veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

**Kongre, konuya ilgili duyan herkesin başvurusuna açıktır.


Ayrıntılı bilgi ve başvuru için: www.islamiceducation.co


Önemli Tarihler

 • Kongre ilanı: 19 Ekim 2018
 • Bildiri özeti son gönderim tarihi: 26 Aralık 2018
 • Kabul edilen özetlerin ilanı: 31 Aralık 2018
 • Tam metinlerin son gönderim tarihi: 25 Şubat 2019
 • Kabul edilen bildirilerin ilanı: 11 Mart 2019
 • Kongre programının ilanı: 29 Mart 2019
 • Kongre tarihi: 12 - 13 Nisan 2019
 • Seçilmiş tebliğlerin yayımlanması: 30 Eylül 2019