Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi Bildiri Çağrısı

30 Kasım 2017
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi Bildiri Çağrısı
Uluslararası İslam Eğitimi Kongresi, 27- 28 Nisan 2018 tarihlerinde YEKDER Din Eğitimi Akademisi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi işbirliği ile İstanbul’da düzenlenecektir. Kongre ile İslam eğitimi alanında çalışan farklı ülkelerden araştırmacıların bilgi ve tecrübe paylaşımı amaçlanmaktadır. Ayrıca eğitimciler, yöneticiler ve eğitimci adayı öğrencilerin de kongreye katılımı önemsenmektedir. 
Kongreye İslam Eğitiminde Kurumlar: Tarihsel Tecrübe, Önemli Eğitim Düşünürleri, İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar, Farklı Yaş Dönemleri ve Din Eğitimi, İslam Eğitimcileri, İslam Ülkelerinde Din Eğitimi, Gayri Müslim Ülkelerde Din Eğitimi, Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve İmam Hatipler, Diyanet İşleri ve Yaygın Din Eğitimi Hizmetleri, Din Eğitiminde Medya- Cemaatler ve STK’lar başlıklarında ve alt konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir. 2018 yılı ana teması olarak belirlenen İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar başlığında kabul edilen bildiriler özel oturumda sunulacaktır.
Gönderilen özet metinler kör hakemlik uygulamasına göre değerlendirilecek; kabul, düzeltme veya ret kararı yazara mail yoluyla gönderim tarihinden itibaren en geç bir hafta içerisinde bildirilecektir.  Kongreye kabul özet metinlere göre belirlenecektir. Ancak kesin kayıt işleminin gerçekleşmesi için kabul edilen özetlerin tam metninin 9 Mart 2018 tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve kayıt ücretinin 31 Mart 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Bildiri dili İngilizce ve Türkçe’ dir.


Önemli Tarihler
Özet Gönderimi                           : 31 Ocak 2018
Erken Kayıt*                                 : 31 Ocak 2018
Tam Metin Gönderimi                : 9 Mart 2018
Son Kayıt                                        : 31 Mart 2018
Kongre Tarihi                                : 27-28 Nisan 2018

*Erken kayıt avantajından yaralanmak için tam metinler 20 Ocak 2018 tarihine kadar gönderilmelidir.


Temalar
Ana Tema: İslam Düşünce Geleneğinde Eğitimsel Kavramlar

Genel Temalar
İslam Eğitiminde Kurumlar: Tarihsel Tecrübe
Önemli Eğitim Düşünürleri
Farklı Yaş Dönemleri ve Din Eğitimi
İslam Eğitimcileri
İslam Ülkelerinde Din Eğitimi
Gayri Müslim Ülkelerde Din Eğitimi
Örgün Eğitim Kurumlarında Din Eğitimi ve İmam Hatipler
Diyanet İşleri ve Yaygın Din Eğitimi Hizmetleri
Din Eğitiminde Medya, Cemaatler ve STK’lar 

Ayrıntılı bilgi ve başvuru: www.islamiceducation.co

İlgili Etkinlik