YEKDER Din Eğitimi Akademisi Uluslararası Eğitim Söyleşilerine (UES) Fransa ile başladı!

26 Mart 2019

YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) farklı coğrafyalarda var olan eğitim sistemlerini, uygulanan eğitim ritüellerini ve eğitimin amacını ele almayı hedeflediği “UES 7 Kıtada 7 Tarz-ı Terbiye” programına Fransa örneği ile başladı.


 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Muhammet Ü. Öztabak’ın moderatörlüğünde 25 Mart 2019 Pazartesi günü dernek merkezinde düzenlendi.programda, yükseköğretimlerine Türkiye’de devam eden ve Fransız vatandaşı olan konuşmacılar, Fransa’daki eğitim politikalarını ve bunların İslam eğitimine etkilerini, eğitim müfredatını, sınav sistemini ve eğitim ritüellerini anlattı. Bunun yanı sıra Fransa’da din eğitimi veren kurumların, özel Katolik okullarının, ahlak eğitiminin, eğitim içi faaliyetlerin, bayramların ve disiplin anlayışının da konuşulduğu programda konuşmacılar kişisel tecrübelerini aktararak dinleyicilere farklı bir perspektif sundu.


 

İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi ve aynı zamanda DEA Komisyon üyesi Merve Nur Koçak Öztürk,  “Fransa'da Eğitim Politikaları ve İslam Eğitimine Yansıması” başlığı altında Fransa’nın eğitim tarihi serüveninden başlayarak Fransız eğitim sisteminde dönem dönem yürütülen politikalara değindi. Özellikle dönem politikalarının Müslüman çocuklar/gençler üzerindeki tesirlerine temas eden Öztürk, Fransa’da bulunan özel Müslüman okulları hakkında bilgi verdi.

 


Marmara Üniversitesi Doktora Öğrencisi olan Tuğba Burma, dinleyicilere, “Fransa Eğitim Müfredatı ve Sınav Sistemleri” başlığı altında bütün bir Fransız eğitimi sürecini kapsayan bilgiler verdi. Öğretmenden öğrencinin niteliklerine, dersin işleyişinden yapılan sosyal faaliyetlere, okul içi ve okul dışı zorunluluklara, sınav sistemlerine ve eğitim kademelerine temas eden Burma, zaman zaman Müslüman bireylerin karşılaştıkları problemleri de aktardı.

 


İstanbul Üniversitesi Doktora Öğrencisi Aslıhan Gül ise “Fransız Eğitim Sisteminde Uygulama ve Ritüeller” başlığı altında öncelikli olarak Fransa’da bulunan imtiyazlı dini inançlardan bahsederek, okullarda yapılan sosyal faaliyet ve etkinliklerde bölgenin dini inancının ne denli etkili olduğunu örnekler ile izah etti. Bunun yanı sıra okul kurallarından ve ödül/ceza sistemlerinden bahseden Gül, Fransız eğitim sistemi içerisinde bireyin nasıl bir eğitimden geçtiğini kademeli olarak aktarmış oldu.

 

Fransız lezzetlerinin ikramı ile tatlandırılan program, soru cevap faslından sonra toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.