YEKDER Din Eğitimi Akademisi Uluslararası Eğitim Söyleşileri’nin (UES) Haziran Ayı Gündeminde FAS Vardı!

10 Temmuz 2019

YEKDER Din Eğitimi Akademisi (DEA) ilkini Fransa örneği üzerinden gerçekleştirdiği  “UES 7 Kıtada 7 Tarz-ı Terbiye” programına Fas örneği ile devam etti. 


Endülüs İlim ve Kültür Değişimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Redouan Yousfi moderatörlüğünde 6 Temmuz 2019 Cumartesi günü dernek merkezinde düzenlenen programda, yükseköğrenimlerine Türkiye’de devam eden Faslı konuşmacılar, Fas’daki eğitim politikalarını, Fas eğitim tarihini, eğitim kademelerini, eğitim müfredatını ve eğitim ritüellerini anlattı. Bunun yanısıra Fas’da Kur’an-ı Kerim eğitimi veren kurumların, hafızlık eğitiminin, ahlak eğitiminin ve eğitim içi diğer faaliyetlerin de konuşulduğu programda, konuşmacılar kişisel tecrübelerini aktararak dinleyicilere farklı bakış açıları sundu.


YEKDER Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Özgür ve Din Eğitimi Akademisi başkanı Arife Gümüş’ün selamlama konuşmaları ardından moderatör Redouan Yousfi’nin konuşmacıları taktimi ile başlayan programda, Bahçeşehir Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi Taher Taoufiq,  “Fas'da Eğitim Politikaları”ndan bahsetti. Taoufiq, Fas eğitim sisteminin esnek bir temel üzerine inşa edildiğini, yenilik gerektiren zamanlarda sistemde değişimlere gidildiğini ve fakat bu değişimin mutlaka tarih, coğrafya ve kültür çerçevesinde yapıldığını dile getirdi. Bunun yanı sıra eğitimde modelleme ihtiyacı duyulan zamanlarda, modellenecek sistemin ayrıntılı bir şekilde incelenerek avantajlarının/dezavantajlarının ve sonuçlarının araştırıldığını, uygun görülürse gerekli modellemenin yapıldığını bildirdi. Sunumu esnasında dikkat çekici bilgiler de veren Taoufiq, Fas’da genel bütçenin %32’sinin eğitime ayrıldığını ve bu oranın Arap ülkeleri içerisinde ilk sırada yer aldığını söyledi.  Özellikle eğitim noktasındaki hassasiyete vurgu yapan Taoufiq, Fas’da öğretim alanında yer alan üç önemli aktörden bahsederek bu aktörler arasında öğretmenlerin de yer aldığına ve Fas eğitim sistemini ciddi bir öğretmenlik eğitimin şekillendirdiğine temas etti. 


İstanbul Üniversitesi Yüksek Lisans öğrencisi İbrahim Douaud, “Fas’da Din Eğitimi” başlığı altında öncelikle gelişmiş modern eğitimin yanı sıra din eğitiminin Fas’da ayrıcalıklı bir yere sahip olduğunu dile getirerek Kur’an Okulları ve Kur’an Kursları hakkında sayısal veriler sundu. Faslıların inanç esaslarına değinen Daouad, inanç esasları içerisinde tasavvufun önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayarak Fas’da din eğitiminin verildiği kurumlar arasında yer alan zaviyelerden ve tekkelerden bahsetti. Dinleyicilere, Fas’da din eğitimine kronolojik olarak bakma imkanı sunan Daouad, Fas’ı hakimiyet altına alan devletlerce inşa edilen eğitim kurumlarından bahsetti. Tek tek din eğitimi kurumları üzerinde duran Dauoud, özellikle Fas’da hafızlık eğitim sistemi hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. 


Biruni Üniversitesi öğrencisi Abdelilah Boukiou, “Fas Eğitim Sisteminde Uygulama ve Ritüeller” başlığı altında, eğitim kurumlarının her bir kademesinde verilen derslerden, ders saatlerinden, zorunlu yabancı dil eğitiminden, okul üniformalarından, lisansüstü eğitim sisteminden bahsetti. Boukiou, Fas’da ilk öğretim programının sekiz ünite üzerine inşa edildiğini bildirerek tek tek bu üniteler hakkında bilgiler verdi. Sunumunda derslere giriş çıkış vakitleri, okul sezonunun başlangıcı ve bitişi, okul müfredatları, ders ve teneffüs süreleri, yemek araları ve spor saatleri gibi ayrıntılar aktaran Boukiou’nin verdiği bilgiler arasında lise ikinci sınıftan itibaren kız çocuklarının zorunlu olarak aldığı annelik eğitimi dersi oldukça dikkat çekti. Bouikou, öğretmenlik mesleği için gerekli şartlardan, öğretmenlerin ülke içerisindeki konumundan ve öğretmen öğrenci ilişkilerinden bahsederek sunumuna son verdi.


Oldukça renkli dakikaların yaşandığı program, soru cevap faslından sonra toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.