YEKDER’de Mahremiyet Eğitimi Konuşuldu

23 Mart 2018

Aşamalı Seminerler Programı (ASP) bünyesinde yapılmakta olan aylık seminerler de bu ay (Mart) ‘’Mahremiyet Eğitimi’’ ele alındı. Son zamanlarda toplumun kanayan yaralarından olan İstismar ve tecavüz meselesi hakkında bilgi veren Psikolog Esra Albayrak, "Kendilerini güvende hisseden mutlu, huzurlu, kendilerini koruma ve yönetme becerisi kazanmış her türlü sınır ihlali durumunda bunu fark edip ve bu durumla baş edebilecek donanıma sahip çocuklar yetiştirmek için mahremiyet eğitimi şarttır.’’ ifadelerinde bulundu.

Mahremiyet eğitiminin duygu ve davranış düzenleme becerileri sağlayarak kişinin kendini yönetebilme yeteneği kazandırdığı, kendi sınırlarımızın farkına vararak diğer insanların sınırlarına saygı göstermemizi sağladığı anlatıldı. Ayrıca Mahremiyet Eğitiminin sosyal alanlarda kendi ve diğerlerinin sınırlarını koruyarak sağlıklı ilişki kurmaya hizmet ettiğinden bahsedildi. Çocuklara mahremiyet eğitimi kazandırmada erken yaşlarda başlamanın, anlayışlı, sevecen tutumlar sergilemenin, çocuğun gelişim dönemlerine uygun beklenti geliştirmenin ve yaşına uygun bilgiler vermenin önemine vurgu yapıldı. Her çocuğun ‘Benim Bedenim Bana Ait ve Bana Özel…’ fikrini oluşturarak çocukların kendi bedenlerine yönelik farkındalık sağlama, (Bedenim bana aittir bilincinin oluşması) cinsel organlara yönelik sorularını yaşlarına ve sorulara uygun olarak cevaplama yapılması gerektiği aktarıldı. Seminer sonunda Esra Albayrak’a çiçek takdimi ile program sonlandırıldı.