Yeni Nesil Bir Gençlik Çalışması: Marifet Okulu

05 Nisan 2020

YEKDER; ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, toplumumuzda kaliteli bir din eğitimi hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlanmayı kendine gaye edinmiştir. Kurulduğu günden bu yana çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özgün eğitim programı ve materyaller geliştiren ve uygulayan YEKDER, "Marifet Okulu" programı özelinde Genç Dergi'ye konu oldu. 


YEKDER Gençlik Eğitimleri Komisyonu Başkanı Kurtuluş Öztürk, gençliğe ilham olacak meseleler hakkında Salih Yüzgenç ile bir söyleşi gerçekleştirdi. 


1. YEKDER’in yapısından, çalışmalarından, hedeflerinden kısaca bahsedebilir misiniz?


YEKDER, kurulduğu günden beri yaygın din eğitim alanında uygulanabilir nitelikli modeller üretmeye çalışan bir kurumdur. İslami ve insani değerler çerçevesinde yaşamayı ve yaşanmasına vesile olmayı gaye edinerek temelde üç alanda faaliyetler yürütmekteyiz. Yediden yetmişe kalbe dokunan eğitimlerle çocuk, gençlik ve yetişkinlere yönelik özgün çalışmalar yapmaktayız.  Bunların yanı sıra paydaş kuruluşlara modelleme çalışmalarıyla da destek veriyor ve faaliyet alanlarımıza ilişkin yayınlar yapıyoruz.  


İhtiyaç duyulan alanlarda öncelikle akademik bir disiplinle ihtiyaç tespiti yapıyor, daha sonra içerik, uygulama usulleri ve materyaller geliştirerek programlarımızı hazırlıyoruz. Hazırladığımız programların saha uygulamalarını yeterince tecrübe ettikten sonra buradan elde ettiğimiz verilerle gerekli düzenlemeleri yaparak programı olgunlaştırıyoruz. Sonuçta süreçleri ve usulleri belirlenmiş, materyal çalışması yapılmış, uygulanabilir iyi örnekler üretmeye çalışıyoruz.  Geliştirdiğimiz bütün programları modelleme yoluyla farklı kurumlarla paylaşıyoruz.


2. Hâlihazırda çalışmalarına devam ettiğiniz ve gençlik eğitiminde bir model olan Marifet Okulu hakkında bilgi verir misiniz? 


Gençlerin şahsiyet gelişimini desteklemeyi, bağımsız bir kimlik ve üretken bir kişilik sahibi olmalarını hedeflediğimiz ve üzerinde önemle durduğumuz çalışma alanlarından birisi de gençlik eğitimleridir.  Gençlik eğitimlerine yönelik faaliyetlerimizi “Marifet Okulu” adıyla markalaştırdığımız program üzerinden yürütüyoruz. Marifet Okulu, belli bir içerik çerçevesinde ortaokul ve lise düzeyindeki gençlere yönelik, rehberlerin öncülüğünde yürütülen ikişer yıllık aşamalı bir eğitim programıdır. Çalışma, eğitim sezonu içerisinde 25 hafta boyunca Cumartesi günleri gerçekleştirilmektedir. 


Marifet Okulu modelini oluştururken yeni nesil bir gençlik çalışması olarak kodladık. Program, bilgi-duygu ve beceri gelişimini dengeli bir şekilde destekleyecek şekilde tasarlandı. Günümüzde gençlerin edilgen bir konumda kaldığı, bilgilendirme ağırlıklı programların sürdürülebilirliğinin neredeyse hiç kalmadığı hepimizin malumu. Bu sebeple gençlerin aktif katıldığı, keyifli aktivitelerle zenginleştirilmiş, esnek uygulamalarıyla dinamik yapısını koruyabilen Marifet Okulu, özgün ve alternatif bir model olma özelliği taşımaktadır. 


İçeriğin devamı için Genç Dergi 2020 Nisan sayısından ulaşabilirsiniz.