Kitap Çalışmaları

İslami bir perspektifle eğitim ve eğitimi ilgilendiren süreçleri değerlendirmeyi, organize etmeyi, bu amaçla eğitimle ilgilenen kişi ve kurumların pedagojik ve akademik gelişimine katkı sağlamayı amaçlayan DEA, kurumsal birikimin verdiği özgüvenle eğitimin her kademesinde telif ve tercüme yayınlarla çeşitli akademik platformlarda alana katkı sunmaya devam etmektedir.