İZ BIRAKAN ÖĞRETMENLER

Yakın tarihimizin en önemli eğitim kurumlarından birisini imam hatipler oluşturmaktadır. Dini eğitim vermek amacıyla kurulan bu okullar, Cumhuriyet tarihi içerisinde farklı aşamalardan geçerek, günümüzde İslami ilimlerle beraber fen ve sosyal bilimler alanına ilişkin derslerin verildiği yerler olmuştur. Bu müesseseler resmi süreçlerden, okul aile birliklerinin kurulmasına; bina yapımından öğrenci bulunmasına kadar birçok mücadelenin ardından tarih sahnesindeki yerlerini almışlardır.

‘İmam Hatip Neslinde İz Bırakan Öğretmenler’ kitap projesi ile imam hatiplerde meslek dersi öğretmenliği yapmış; ilmi ve kültürel birikimiyle göz doldurmuş, yaşantısı ve tavizsiz duruşuyla öne çıkmış ve en temelde de ‘veren el’ olmuş öğretmenlerin hayatları kaleme alınarak yeni nesillere aktarmak amaçlanmıştır. Bugün imam hatiplerde yüzlerce meslek dersi öğretmenin görev yapıyor olması ve mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin sayısının her geçen gün artması, bu sembol isimlerin onlara tanıtılmasını zaruri kılmıştır.

Ülkemizin farklı bölgelerinde öğretmenlik yapmış ve imam hatip neslinde iz bırakmış öğretmenlerden kitapta yer verilen isimler; Ali Nar, Cemal Nar, Fevzi Kuruköse, Hasan Gümüş, Kemal Temel, Mustafa Bozoğlu ve Sabahattin Öztürk’tür.

Araştırmacıların çabaları ile öğretmenler hakkında bir araya getirilen bilgiler, bir öğretmenin sahip olması gereken alan bilgisi, özel alan yeterlikleri, tutum ve değerleri içerir. Kitabın biyografi kısmında öğretmenlerin ailelerine, eğitim süreçlerine, yaşadıkları sıkıntılara ve ortaya koydukları çalışmalara değinilmiştir. Öğretmenlerin İslami ilimlerle, Kur’an-ı Kerim ve hitabet uygulamalarıyla ve Arapça becerisiyle örnek olabilecek hususiyetleri üzerinde durulmuştur. Öğretme sürecindeki örnek uygulamalarına, sınıf içi ve dışı etkinliklerine, öğrencilerle yaptıkları grup çalışmalarına yer verilerek, güzel ahlâka ilişkin örnekler aktarılmıştır.

Bu çalışmayla, örnek öğretmenlerin bilgisi, sınıf yönetimi, sahip oldukları ahlâki değerler ve güzel örnekler kayıt altına alınmış, tecrübeler paylaşılmış ve günümüz öğretmenlerinin istifadesine sunulmuştur. Aynı zamanda bu çalışmayla hizmet içi eğitim seminerleri başta olmak üzere öğretmen, öğrenci ve veliler için yapılan çeşitli seminer ve konferans çalışmalarına iyi örneklerle katkı sağlanmış olacaktır.

Sözlü tarih çalışması kapsamında Cemal Nar ile Betül Meryem Söğüt, Fevzi Kuruköse ile Rümeysa N. Akyüz Eker, Hasan Gümüş ile Mücahit Guzey ve Sabahattin Öztürk ile Ömer Carullah Sevim görüştü. Merhum Kemal Temel ve Mustafa Bozoğlu hakkındaki bilgileri ise Meryem Özdoğan Eskiköy ve Büşra Nur Bakaç derledi.