Uğur Özçelik

Uğur Özçelik

1990 yılında İstanbul'da doğdu. Lisans eğitimini 2013 yılınında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde tamamladı. Yüksek Lisans eğitimine Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünde devam etmektedir. Çeşitli STK ve dernekte gönüllü faaliyetlerde bulundu. YEKDER'de İdari Amir olarak görevine devam etmektedir