Ailede Din Eğitimi

Ailede Din Eğitimi

Editörler: Gülsüm Pehlivan Ağırakça & Arife Gümüş

Katkıda Bulunanalar: Elif Konar Özkan, Esra Albayrak, Esra Türk, Kevser Yılmaz, Emine Tuğba Demirci, Saliha Serenli Kızılkaya,


Kitap Fiyatı: 30 TL (Perakende satışlarımızda %30, toptan satışlarımızda %40 indirim yapılmaktadır.)

SATIN ALMAK İÇİN tıklayınız

Ailede Din Eğitimi kitabı, aile içi iletişimin kalitesinin arttırılmasını hedefleyen Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) kapsamında; ailelerin, çocuklarının din eğitimlerine daha nitelikli katkı sağlayabilmelerine yardımcı olabilmek için hazırlanmıştır. Program, ebeveynlere eğitimin bir süreç olduğunu bununla birlikte gelişimde kritik dönemler bulunduğunu fark ettirmeyi ve din eğitiminde yaşadıkları mevcut problemleri çözebilmeleri noktasında farkındalık kazandırmayı amaçlamaktadır.


Hazırlanan bu kitapta ise ailelerin çocuk eğitimindeki rolü üzerinde durulmakta, ebeveynlere farkındalık kazandırabilmek için çocuklardan beklentilerinin neler olduğuna yönelik bilgiler verilmektedir. Nitelikli ebeveyn-çocuk ilişkisi için çocukların gelişim dönemleri ayrıntılı olarak ele alınarak aile içerisinde iman, ibadet ve ahlak eğitiminin doğru ve sağlıklı bir şekilde yapılması, ev içerisinde yapılabilecek düzenlemeler ve din eğitiminde ihtiyaç duyulan görsel, işitsel ve yazılı kaynaklar hakkında tavsiyeler bulunmaktadır.


Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) ile bütünlük teşkil eden kitap, ailelerin çocuklarına sahih bir din eğitimi vermelerinde destekleyici konumdadır.