Çocukların Dinî Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü

Çocukların Dinî Gelişiminde Ebeveynlerin Rolü

SATIN ALMAK İÇİN tıklayınız

Elinizdeki çalışma yıllar içerisinde çok sayıda yetişkine din eğitimi vermiş olan YEKDER’in uygulamaları ve din eğitimi alanında İLKE tarafından yapılmış araştırmalar sırasında ebeveynlerden gelen talepler doğrultusunda şekillendirilmiştir. Bu araştırma serüvenine ebeveynlerin çocuklarının dinî gelişimi konusunda beklentilerini ve zorlandıkları alanları tespit etmek ve bu zorlukların azaltılmasını sağlayacak bir eğitim programı geliştirmek niyetiyle girilmiştir. Araştırma giriş, yöntem, bulgular ve değerlendirme olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır. Ekler kısmında ise çocukların dinî gelişiminin nasıl destekleneceğini uygulamalı şekilde öğretecek 15 oturumdan oluşan bir eğitim programına yer verilmektedir.