Ev Okulu Ahlak Seti

Ev Okulu Ahlak Seti

SATIN ALMAK İÇİN tıklayınız

Ev Okulu, 3 kurdan oluşan bir eğitim setidir. "Kendi kendine öğrenme" esasından hareket eden Ev Okulu seti, okurun hem kendi kendine hem de bir rehber/öğretmen eşliğinde okumasına uygundur.
Ev Okulu'nda farklı düzeylere hitap eden bilgiler "sade" (ama kesinlikle basit değil) bir şekilde sunulmuştur. Standart bir ders iki bölümden oluşmaktadır:
İlk bölümde konunun ana hatlarıyla bilgi boyutu ele alınmaktadır. Bunu takip eden ikinci bölümde ise etkinlikler (bilmece, bulmaca, eğlenceli test vb.) yer almaktadır. Etkinlikler hazırlanırken öğrenilen konunun pekiştirilmesi, ek bilgilerle desteklenmesi, konunun farklı boyutlarına dikkat çekilmesi gibi amaçlar güdülmüş; çocukların öğrenirken eğlenme ihtiyacı da gözden uzak tutulmamıştır. Bu bölümün en son kısmı "hızlı sınav" başlıklı bölüm olup konunun yeterince anlaşılıp anlaşılmadığını tespit etmek amacıyla hazırlanmıştır.