Ses Temelli Elif Ba

Ses Temelli Elif Ba

SATIN ALMAK İÇİN tıklayınız

Dünden bugüne Müslümanlar arasında Kur’an öğrenme ve öğretmeye daima önem verilmiştir. Bu zincirin bir halkası olan Ses Temelli Elifbâ uzun bir süreçte geliştirildi. Deneme uygulamalarından sonra gözden geçirilip yeniden düzenlendi. Bütün bu çalışmalar gösterdi ki: Öğrenciler bu elifbâyla alıştıkları bir süreci takip ederek tek tek, temiz temiz, korku ve endişeye kapılmadan, sadece Kur’an’dan örneklerle ve ilk günden Kur’an’a geçerek ama elifbâyı ellerinden hiç düşürmeden, farklı duyularını sürece katarak öğreniyorlar.

...alıştıkları bir süreci takip ederek…

Öğrenciler ilkokuma yazmayı öğrenirken alışmış olduklarına benzer bir öğrenme süreci yaşıyor ve hiç yabancısı olmadıkları bir mekânda gezinmenin rahatlığı içinde elifbânın sayfaları arasında dolaşıyorlar.

…tek tek…

Harfler bir kerede (toptan) değil, tek tek (perakende) öğretiliyor.

…temiz temiz…

Öğrenciler başlangıçtan itibaren harflerin mahreçlerini fark ediyorlar.

…korku ve endişeye kapılmadan…

Kur’an’a geçildiğinde sıklıkla yaşanan uzun metinden (Mushaf metninden) korkma problemi yaşanmıyor.

…sadece Kur’an’dan örneklerle…

Öğrenciler sürekli Kur’an’da karşılarına çıkabilecek kelime örnekleri ile çalışıyorlar.

…ve ilk günden Kur’an’a geçerek…

Öğrenciler ilk günkü derslerinin sonunda öğrendikleri kadarıyla “Kur’an’dan okuma”ya da başlamış oluyorlar.

…ama elifbâyı ellerinden hiç düşürmeden…

Ses Temeli Elifbâ okunmanın yanı sıra yazılan, boyanan, oynanan, tekrar edilen bir kitap olarak kullanılıyor.

…farklı duyularını sürece katarak…

Öğrenciler sadece belirli duyulara hasredilmiş bir öğrenme süreci değil daha önce işe koşulmamış diğer duyu organlarını da hesaba katan bir öğrenme süreci yaşıyorlar.