YEKDER Bülten 1.Sayı

YEKDER Bülten 1.Sayı


YEKDER Bülten Birinci Sayısı Yayınlandı.

Bu sayımızın dosya konusunu sivil din eğitimi hakkında hazırladık. Zira, eğitim kurumlarının tarihsel gelişimleri gösteriyor ki vakıf kültürüne ve sivil bir misyona dayalı olarak faaliyet gösteren kurumlar gerek akademik başarı gerekse şahsiyet geliştirme bakımından diğer kurumlar arasında öne çıkmaktadır. İsmi ve kalitesi en çok bilinen eğitim kurumlarının arkasında sivil bir idare olduğunu hemen fark edebiliyoruz.


Eğitim alanındaki otantik fikir ve uygulamaların da çoğunlukla kâr amacı gütmeyen ve bürokratik bir mekanizmanın parçası olmayan kurumlarda ortaya çıktığı söylenebilir. Eğitim alanındaki birçok sivil toplum kuruluşunun gayeleri arasında, giderek pragmatik karaktere bürünen (yani eğitimi iş, meslek ve diplomalara indirgeyen) okullardaki ruh ve misyon kaybını telafi etmek de yer almaktadır. 7’den 70’e farklı yaş gruplarına yönelik yaygın din eğitimi programları uygulayan YEKDER bu doğrultuda faaliyet göstermekte, örgün eğitimde verilmeyen veya eksik bırakılan alanları elinden geldiğince doldurmaya çaba sarf etmektedir.


YEKDER bünyesinde kurulan Din Eğitimi Akademisi (DEA), eğitimin kalbi olan din eğitimcilerinin mesleki gelişimine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. DEA, öğretmenlerin fikrî ve meslekî açıdan desteklenmesi ve motivasyonlarının yükseltilmesi sayesinde din eğitiminin kalitesinin artırılacağına inanmaktadır. Bu minvalde hem örgün ve yaygın eğitim alanında hizmet veren eğitimcilere, hem de çocukların ilk eğitimcileri olan ailelere yönelik çok sayıda özgün program geliştirmekte ve uygulamaktadır.