YEKDER Bülten 2.Sayı

YEKDER Bülten 2.Sayı


YEKDER Bülten İkinci Sayısı Yayınlandı.

Bu sayımızı da Gençlik Çalışmaları, her dönemde varolmaya devam etmekle birlikte geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde İslami STK’ların daha çok yoğunlaştığı bir alan olmuştur. Ancak bu tür çalışmalar, sağlam bir fikri alt yapı istemekte,uzun soluklu bir süreçten sonra olgunlaşma sağlanmaktadır. Zira insan yetiştirmek ve gençlere dokunabilmek özel çaba isteyen, özverili çalışmalar gerektiren durumlardır. Bütün bunların bilincinde olarak şekillendirdiğimiz çalışmamızı, gençlerin gözünden de sizlere aktarmaya çalıştık.

Büyük bir istek ve heyecanla kurduğumuz Din Eğitimi Akademisi kapsamında yürütülen Öğretmen Atölyeleri ve Eğitimci Geliştirme Programı bütün yıl boyunca eğitimcilerin meslekî gelişimlerine katkı sağlamaya devam etti. Çocukların ilk eğitimcileri olması sebebiyle ebeveynlerin eğitimini de öncelemekteyiz. Aşamalı Seminerler Programı (ASP) içerisinde gerçekleştirilen aylık seminerlerin ikisi çocuk eğitimine yönelikti. Çocukların mahremiyet eğitimini ve çocuklar ile ebeveynlerin diyalogunu konu edindik. Ailede Din Eğitimi Programı (ADEP) anne-babalara yönelik dersleri devam ettirmekle birlikte formatör eğitimciler yetiştirmeye de başladı. YEKDER olarak geliştirdiğimiz özgün programları ilgili STK’lara modellemekte, aynı zamanda programları uygulayabilecek eğitimcileri de yetiştirmekteyiz.

Çocuk Eğitimleri kapsamında yürütmüş olduğumuz Ev Okulu gruplarının çoğunu ilgili STK’lara devredip grup sayısını azalttık ve işin daha çok AR-GE boyutuna çekilmeye karar verdik. Bu nedenle YEKDER bünyesindeki son Ev Okulu Şenliği’ni gerçekleştirdik. YEKDER için çok kıymetli bir çalışma olan Ev Okulu’nun son şenliği gururlu olduğu kadar bir hayli de duyguluydu.

Çevremize, ülkemize ve dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara karşı duyarlı kalmaya hassaten önem göstermekteyiz. Bu önemin bilincinde olan katılımcılarımız ile birlikte Suriye’deki katliamlara duyarsız kalmayarak kitap kermesi düzenledik. Kermeste toplanan nakdi yardımı ve örülen atkı- şapkaları Halep’li çocuklara ulaştırdık. Kan bağışı farkındalığını artırmak ve ihtiyacı gidermek amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulunduk.