4+4+4 Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri

4+4+4 Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri

SATIN ALMAK İÇİN tıklayınız

Bu rapor İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği ile birlikte hazırlatılan “Yeni Eğitim Sisteminde Seçmeli Din Dersleri” başlıklı araştırmanın sonuçlarını içermektedir.
01 Nisan- 15 Aralık 2013 tarihleri arasında, eğitim sisteminde farklı konumlarda bulunan öğrenci, veli ve öğretmenlerden toplam 131 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, Türkiye’nin yeni eğitim sisteminde kendine yer bulan din derslerinin kamuoyundaki beklentileri ve değerlendirmelerine ışık tutmakta, hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine dair çarpıcı bulgular sunmaktadır.