Yekder Hakkında

İslamî ve insanî değerler çerçevesinde yaşamak ve yaşanmasına vesile olmak gayesiyle farklı kuruluşlar bünyesinde sürdürdüğü eğitim çalışmalarını 2003 yılında yeni bir çatı altına taşıyan YEKDER, taze bir kan ve yeni bir heyecan ile sağlam bir geleneği devralarak kuruldu. İLKE İlim Kültür Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren YEKDER, Türkiye İktisadi Girişim ve İş Ahlâkı Derneği (İGİAD) ve İlmi Etüdler Derneği (İLEM) ile kardeş kuruluş hüviyetindedir.

YEKDER; ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, toplumumuzda kaliteli bir din eğitimi hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlanmayı kendine gaye edinmiştir. Kurulduğu günden bu yana çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özgün eğitim programı ve materyaller geliştiren ve uygulayan YEKDER, Ev Okulu Programı ile çocuklara temel din eğitimi hizmeti vermeyi, Gençlik Çalışmaları ile marifetli gençler yetiştirilmesine katkı sağlamayı ve Aşamalı Seminerler Programı’nda yetişkinlere sahih bir dini altyapı kazandırmayı hedeflemektedir. Din Eğitim Akademisi (DEA) bünyesinde ise çocukların ilk eğitimcisi olan ebeveynlere, eğitici adaylarına ve hâlihazırda öğretmenlik yapan bireylere yönelik eğitimler düzenlemektedir. Devam eden programların yanı sıra bütün çalışmalarını, geliştirdiği modelleri ve materyalleri alandaki STK’larla paylaşan YEKDER, bu çalışmaların geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmak için kamu, yerel yönetimler ve STK’lara da kurumsal destek sunmaktadır.