Yönetim

Yusuf Alpaydın
Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında Yozgat'ta doğdu. Lisans eğitimini 2003 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü'nde, yüksek lisans çalışmasını 2006 yılında aynı üniversitede yetişkin eğitimi programında tamamladı. Doktora çalışmasını 2013 yılında İstanbul Üniversitesi Çalışma Ekonomisi alanında Türkiye'de yükseköğretim sistemi ve emek piyasası arasındaki ilişkileri konu alan teziyle bitirdi. Eğitim politikaları, eğitim-istihdam ilişkileri, yükseköğretim ve yetişkin eğitimi konularında araştırma ve yayınları devam etmektedir. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında kurucu ve yönetici olarak görev yapmış olan Alpaydın, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

Gülsüm Pehlivan Ağırakça
Yönetim Kurulu Üyesi

1979 tarihinde Adana’da doğdu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında “Çocuk Hikâye Kitaplarındaki Dinî ve Ahlâkî Motiflerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (1908-1918)” tez konusuyla yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi” tez konusuyla doktora çalışmasını tamamladı. Başlıca çalışma alanları ahlak eğitimi ve ailede din eğitimidir. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış olan Ağırakça, Halen Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurtuluş Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi alanında tamamladı. Sabahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları, eğitimde modernleşme, modern eğitim ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmaktadır.

Muhammet Öztabak
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Farklı eğitim konularında okullarda, dershanelerde, sivil toplum kuruluşlarında öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere birçok eğitim programı düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Onur Günaydın
Yönetim Kurulu Üyesi

1983 İstanbul'da doğdu. Lisans eğtimini Marmara Üniversitesi "Gazetecilik" Bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi "Medya ve İletişim Sistemleri" programında tamamlayarak aynı üniversitede "Medya ve İletişim Çalışmaları" programında doktorası devam etmektedir. Medya, Halkla İlişkiler, iletişim alanlarında çeşitli araştırmalarda bulunmuştur. Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim Görevlisi olarak çalışmaktadır.

Sedat Özgür
Yönetim Kurulu Üyesi

1980 yılında Malkara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Malkara İ.H.L.’de tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yaklaşık 8 yıl özel okullarda ve devlet okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Halen meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır

Merve Akkuş
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji bölümünü 2012 yılında tamamlayan Merve Akkuş İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. 2005-2012 yılları arasında bir eğitim danışmanlığı firması olan EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da araştırma asistanı olarak çalıştı. Bu süreçte Sivil Toplum Dergisi, İş Ahlâkı Dergisi, T.C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Materyal Geliştirme Çalışmalarında proje asistanı olarak katkı verdi. 2013- 2015 yıllarında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneğinde araştırmacı olarak çalışan Akkuş, Ekim 2016’dan bu yana İKAM bünyesinde kurulan İktisat Yayınlarında yayın sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Sema Yol
Yönetim Kurulu Üyesi

1976 yılında doğdu. Hafızlık eğitimini Bursa Ahmet Paşa Kuran Kursunda tamamladıktan sonra Bursa İmam Hatip lisesine devam etti. Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi İlahiyat fakültesinde tamamladı. Sonrasında çeşitli kurumlarda gönüllü olarak din eğitimi çalışmalarında görev aldı. Edebiyata olan yakın ilgisi sebebiyle başladığı Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü 2013 yılında bitirdi. Halen yetişkinlere yönelik din eğitimi çalışmalarında görev almaya devam etmektedir