Yönetim

Sedat Özgür
Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında Malkara’da doğdu. Ortaokul ve liseyi Malkara İ.H.L.’de tamamladı. 2003 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Yaklaşık 8 yıl özel okullarda ve devlet okullarında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak çalıştı. Halen meslek dersleri öğretmeni olarak görev yapmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır

Gülsüm Pehlivan Ağırakça
Yönetim Kurulu Üyesi

1979 tarihinde Adana’da doğdu. 2000 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003 yılında “Çocuk Hikâye Kitaplarındaki Dinî ve Ahlâkî Motiflerin Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi (1908-1918)” tez konusuyla yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Mekteplerde Ahlâk Eğitim ve Öğretimi” tez konusuyla doktora çalışmasını tamamladı. Başlıca çalışma alanları ahlak eğitimi ve ailede din eğitimidir. Çeşitli okullarda öğretmenlik yapmış olan Ağırakça, Halen Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Kurtuluş Öztürk
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde, yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Tarihi alanında tamamladı. Sabahattin Zaim Üniversitesinde Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında II. Meşrutiyet Dönemi Eğitim Düşüncesi konulu doktora tez çalışmasını sürdürmektedir. Temel ilgi alanlarını geç Osmanlı dönemi eğitim politikaları, eğitimde modernleşme, modern eğitim ve yeni birey düşüncesi gibi konular oluşturmaktadır. Eğitim alanında faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunda yönetici olarak görev yapmaktadır.

Muhammed Ü. Öztabak
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul’da doğdu. Saint-Michel Fransız Lisesi’ni bitirdi. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans ve doktora çalışmalarını tamamladı. Çeşitli özel ve devlet okullarında psikolojik danışman olarak görev yaptı. Farklı eğitim konularında okullarda, dershanelerde, sivil toplum kuruluşlarında öğrenci, öğretmen, yönetici ve velilere birçok eğitim programı düzenledi. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı olarak görevini sürdürmektedir.

Merve Akkuş Güvendi
Yönetim Kurulu Üyesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyoloji bölümünü 2012 yılında tamamlayan Merve Akkuş İstanbul Şehir Üniversitesi Modern Türkiye Çalışmaları bölümünde yüksek lisans yapmaktadır. 2005-2012 yılları arasında bir eğitim danışmanlığı firması olan EDAM (Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi)’da araştırma asistanı olarak çalıştı. Bu süreçte Sivil Toplum Dergisi, İş Ahlâkı Dergisi, T.C Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Aile Eğitim Programı Materyal Geliştirme Çalışmalarında proje asistanı olarak katkı verdi. 2013- 2015 yıllarında İLKE İlim Kültür Eğitim Derneğinde araştırmacı olarak çalışan Akkuş, Ekim 2016’dan bu yana İKAM bünyesinde kurulan İktisat Yayınlarında yayın sorumlusu olarak görev yapmaktadır.

Elif Konar Özkan
Yönetim Kurulu Üyesi

1976 İstanbul doğumlu. Selçuk Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği bölümünde lisansını tamamlayan Elif Konar Özkan, Türk Dili ve Edebiyatı ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında yüksek lisans yaptı. Çocuk Eğitimi ve Edebiyatı alanında çok sayıda makale yayımladı ve bu alanda çok sayıda kitabın da editörlüğünü yaptı. Marmara Üniversitesi'nde Türkçe Eğitimi alanında doktora eğitimine devam etmektedir.

Meryem Çapun
Yönetim Kurulu Üyesi

Lisans eğitimini 2012 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde tamamladı. Ardından İstanbul Üniversitesi Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim dalı Din Sosyolojisi alanında yüksek lisans eğitimine başladı. 2013 yılında İLEM Eğitim Programını tamamlayarak mezun oldu. İlgi alanları arasında cemaatler, Türkiye'de dini gruplar, yeni dini hareketler, din ve toplum ilişkisi gibi konular yer almaktadır. Milli Eğitim Bakanlığında öğretmen olarak çalışmaktadır.

Arife Gümüş
Yönetim Kurulu Üyesi

Arife Gümüş, 2010’da Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. 2013 yılında Mar- mara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalında “Liselerde Disiplin Cezalarına Konu Olan Davranışların Değerler Perspektifinden İncelenmesi, Üsküdar’da Beş Lise Örneği (1980-2010)” başlıklı Yüksek Lisans tezini tamamladı. 2014 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde Felsefe ve Din Bilimleri Anabilimdalında Doktora Programına başladı. Gümüş, Din Eğitimi, Yetişkin Eğitimi, Eğitim Politikaları alanlarında çalışmalar yapmaktadır.

Dursunali Emecan
Yönetim Kurulu Üyesi

1987 / Giresun doğumlu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji mezunu. 10 yıldır Drama lideri, 5 yıldır masal anlatıcısı. Kendisi gibi hala oyun ve masal çağında olan eşi ve iki çocuğuyla Dünya’nın oyun ve masalla daha iyi bir yer olacağını iddia ediyor. İddiasını ispat etmek için çeşitli eğitim platformlarında drama, oyun, masal ve anlatıcının üzerine eğitimler vermeye devam ediyor.

Hüseyin Türkan
Yönetim Kurulu Üyesi

1984’te İstanbul’da doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde (2004), yüksek lisansını “Türk Romanında Resmî İdeolojinin İronisi: Oğuz Atay Örneği” başlıklı teziyle Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi SBE Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda tamamladı (2017). Genç Gönüller Derneği’nin kurucuları arasında yer aldı (2006), bir dönem başkanlığını üstlendi (2010-2012). İlke Yayıncılık’ta (2004-2018) ve Uluslararası Hak İhlalleri İzleme Merkezi-UHİM’de (2010-2018) yazar-editör olarak görev yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır.

Hafsa Nur Aslanoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015 yılında, eş zamanlı olarak devam ettiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2016 yılı Haziran ayında mezun oldu. Lise öğreniminden itibaren çeşitli STK’larda ve Platformlarda görevler aldı. İLEM Eğitim Programını 2015 yılında tamamladı. YEKDER Gençlik Çalışmaları’nda öğretici ve Araştırma-Yayın Biriminde koordinatör olarak çalıştı. Hâlihazırda İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında yüksek lisans yapmakta, İLKE İlim Kültür Eğitim Derneği’nde araştırmacı olarak çalışmaktadır.

Muhammed Fatih Sağlam
Yönetim Kurulu Üyesi

1993 yılında Üsküdar'da doğdu. Lisans eğitimini 2016 yılında Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı. 2014 yılından itibaren YEKDER Gençlik Çalışmaları'nda öğretici olarak görev almaktadır. Halihazırda Marmara Üniversitesi Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı'nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir.