Din Eğitimi İndeksi

Yaygın din eğitimi alanındaki çalışmalarını 15 yıldır devam ettiren YEKDER; ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, kaliteli bir din eğitimi hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlamayı kendine gaye edinmiştir.

Hakkında

Yaygın din eğitimi alanındaki çalışmalarını 15 yıldır devam ettiren YEKDER; ahlâkî ve manevî bakımdan tutarlı nesiller yetişmesinin, kaliteli bir din eğitimi hizmeti verilmesine bağlı olduğu fikrinden hareketle, din eğitimi alanında özgün modeller ve materyaller üretilmesine ve nitelikli din eğitimcilerinin yetişmesine katkı sağlamayı kendine gaye edinmiştir. Kurulduğu günden bu yana çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik özgün eğitim programı ve materyaller geliştirmekte ve uygulamakta, din eğitimi ile ilgili araştırmalar ve yayınlar yapmaktadır. Bu kapsamda din eğitiminin sayısal verilerini bir arada görmek üzere hazırlanan Din Eğitimi İndeksi’ni sizler ile paylaşmaktayız. Elinizdeki çalışma 2015- 2016 eğitim- öğretim yılı din eğitimi istatistik bilgilerini içermektedir. Bununla birlikte yıllara göre değişimin izlenebilmesi amacıyla bir önceki yıla ait veriler de sunulmuştur. Türkiye’de din eğitimi ortaokul, lise, lisans ve lisansüstü seviyede yürütülmekle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yaygın eğitim çalışmaları olarak da yürütülmektedir. Yaygın Din Eğitimi çalışmaları farklı yaş grupları ve farklı eğitim seviyelerine göre sürdürülmektedir. Aynı zamanda verilen eğitimler de hafızlık ve hafızlık temel eğitimi, Kur’an Kursları ve yaz Kur’an Kurslarında verilen eğitimler, okul öncesi eğitimleri olarak farklılık göstermektedir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinde derinlemesine din eğitimi verilmektedir.

Çalışmadaki verilerden Ortaöğretim istatistik bilgileri Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim İstatistikleri’nden, lisans ve lisansüstü verileri ise Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sistemi’nden elde edilmiştir. Diyanet ile ilgili istatistik bilgiler ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanmaktadır. Ancak buradaki veriler kısıtlı olup yalnızca Yaygın Eğitim İstatistikleri başlığı altında kurs sayıları ve eğitim seviyelerine göre öğrenci sayıları verilmektedir. Bunun dışında Hafızlık, Okul Öncesi vb. ile ilgili istatistik bilgilere talep üzerine ulaşılabilmiştir. Ancak Haseki Dini Yüksek İhtisas Merkezi ile ilgili istatistik bilgilere talebe rağmen ulaşılamamıştır.